Rozjaśnione „zebry”

Cztery newralgiczne przejścia dla pieszych zostały lepiej oświetlone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Miasto wydało na ten cel tylko 10 tys. zł. Pokaźną resztę środków pozyskano z dotacji.


– Koszt całości inwestycji wyniósł 69 880 zł, z czego większa cześć była finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg UM Świdnik – mówi Katarzyna Lis, naczelnik Wydziału Strategii, Promocji i Rozwoju Gospodarczego UM Świdnik.

Miasto doświetliło 4 przejścia dla pieszych na ul. Niepodległości: przy szpitalu, przy ul. Baczyńskiego i 2 dwa przy ul. Wyspiańskiego. W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych zamontowano lampy LED zapewniające kierunkowe i kontrastowe oświetlenie pasów. Na trzech przejściach założono ryflowane płytki chodnikowe, które znacznie ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym.

Urząd miasta myśli o przeprowadzeniu kolejnych modernizacji przejść dla pieszych. W kwietniu br., gdy składano wniosek o dofinansowanie wyżej wspomnianej inwestycji, Ratusz starał się o pozyskanie dotacji na 10 przejść dla pieszych w ciągu ul. Niepodległości. Od tamtego czasu mieszkańcy, na apel wiceburmistrza Marcina Dmowskiego, wskazali kilka innych lokalizacji wymagających poprawy bezpieczeństwa. Kolejne przejścia będą doświetlane po pojawieniu się nowych programów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. (l)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here