Rozłam w PZK

Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej nie jest już największym klubem w Radzie Miasta Krasnystaw. W ubiegłym tygodniu jego szeregi opuścili Edward Kawęcki, Stanisław Dębski i Tadeusz Kiciński. Tym samym największą reprezentację w radzie mają dziś „Krasnostawianie”.

W piątek, 15 września, odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Krasnystaw. Nie zabrakło na niej kilku ciekawych interpelacji. Grzegorz Brodzik pytał o realizację przez miasto programu „Mieszkanie +”, a także zgłosił problem złego stanu oświetlenia przy ul. Sobieskiego i Chmielnej. Pytał również o kroki prawne podjęte przez miasto w sprawie nieprawnego użycia nazwy „Chmielaki” przez gminę Wilków, o stan realizacji remontów w miejskich przedszkolach, o zaawansowanie wdrażania projektu informatyzacji urzędu oraz o plany zagospodarowania budynku po firmie Coratex. Zgłosił również problem braku bezpiecznego dojścia do przejścia dla pieszych na ul. Okrzei z osiedla Jagiellońskiego. Radna Monika Podolak interpelowała w sprawie potrzeby utworzenia zatoczki parkingowej przy zalewie Lubańka oraz pytała o etap realizacji remontu nawierzchni na ul. Torowej. Marcin Wilkołazki zgłosił z kolei problem tarasowania wejść do sklepów przez stoiska handlowe podczas Chmielaków. Pytał o szczegóły przebudowy mostu, w tym o zwężenie jezdni kosztem chodnika, oraz o ewentualne plany utworzenia pasa dla rowerzystów. Chciał również wiedzieć czy remont ul. Bohaterów Września będzie kontynuowany. Zbigniew Banaszkiewicz zgłosił problem braku wystarczającej ilości miejsc siedzących podczas Chmielaków oraz pytał o plany organizatorów odnośnie kontynuowania formuły koncertów w rynku miejskim. Tomasz Tylus chciał wiedzieć, dlaczego urząd miasta nie zaproponował radnym udziału w Kongresie Kultury Województwa Lubelskiego. Tadeusz Kiciński interpelował w sprawie złego stanu starorzecza Wieprza oraz dopytywał się o planowany termin zakończenia remontu mostu. Andrzej Dulniak zgłosił problem złego stanu technicznego schodów przy sklepach na ul. Matysiaka, interpelował też w sprawie terminu ustawienia znaku na parkingu przy ul. Piłsudskiego. Stanisław Dębski mówił z kolei o potrzebie podania do publicznej wiadomości informacji na temat zespołu do spraw zarządzania kryzysowego.
W punkcie przewidzianym na wolne wnioski Grzegorz Brodzik złożył w imieniu klubu Porozumienia Ziemi Krasnostawskiej wniosek o ustalenie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Apelował też o wpisanie do statutu miasta hejnału jako symbolu Krasnegostawu oraz daty 1 marca jako oficjalnego święta miasta. Brodzik, jako przewodniczący PZK, ogłosił też, że z klubu odeszli radni: Edward Kawęcki, Tadeusz Kiciński i Stanisław Dębski. To pokłosie odwołania Kawęckiego ze stanowiska przewodniczącego rady. Za takim wnioskiem kilka tygodni temu zagłosowało m.in. kilku radnych PZK – Brodzik, Janusz Rzepka, Monika Podolak i Ewa Kwiecień. Dębski i Kiciński byli przeciw. Tym samym od piątku PZK nie jest już największym klubem w radzie. Prym wiodą „Krasnostawianie”. Kawęcki, Dębski i Kiciński nie założyli własnego klubu. Mówi się, że w kolejnych wyborach samorządowych wystartują do rady z komitetu, jaki uformować ma Andrzej Kmicic, były wicestarosta, dziś prezes PGK. (kg)