Rozmawiali o aktualnej sytuacji na rynku pracy

W Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy w Lublinie zasiadają m.in. przedstawiciele związków pracodawców, instytucji wspierających rynek pracy, a także samorządowcy

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie.

Podczas spotkania poruszone zostały sprawy dotyczące m.in. aktualnej sytuacji na rynku pracy w naszym województwie, a także zostały zaopiniowanie wnioski dot. kształcenia zawodowego.

Nominację do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wicestaroście lubelskiemu, Andrzejowi Chrząstowskiemu, w imieniu marszałka Jarosława Stawiarskiego wręczył Zbigniew Załoga, sekretarz województwa

Nominacje do WRRP otrzymali również dwaj nowi członkowie, powołani przez marszałka Jarosława Stawiarskiego: wicestarosta lubelski Andrzej Chrząstowski oraz burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.

Azjaci zainTeresowani Lubelszczyzną W czwartek w Lublinie gościła delegacja przedsiębiorców – importerów z Singapuru, Indonezji i Tajlandii. Goście z Azji podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego szukali biznesowych partnerów wśród naszych przedsiębiorców.