Rozmawiali o biznesie i samorządzie

Gościem specjalnym Regionalnej Konferencji BGK był m.in. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego

O biznesie, samorządzie i rozwoju regionalnym rozmawiano w ubiegłym tygodniu w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas Regionalnej Konferencji BGK.


Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, wspiera postęp społeczno-ekonomiczny Polski, w tym przedsiębiorców i samorządu terytorialnego. Konferencje, na które zapraszani są przedstawiciele biznesu oraz samorządów, są cyklicznym wydarzeniem, które do tej pory odbyło się w blisko 50. miastach w całym kraju.

Podczas spotkania w Lublinie dyskutowano między innymi o przemianach gospodarczych, społecznych i ekonomicznych, zachodzących zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, a także o trendach wpływających na rozwój sektora prywatnego w naszym regionie.

Konferencja była także okazją do wymiany kontaktów, szczegółowego omówienia kwestii związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym stanowiącym spoiwo pomiędzy samorządem, a biznesem, pozyskiwania środków oraz zasięgnięcia kompleksowych informacji odnośnie produktów bankowych w specjalnie przygotowanej strefie informacyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego. KB.