Rozmawiali o instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców

Konferencję „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców” poprzedziło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy województwem lubelskim a ARP. Porozumienie podpisali Krzysztof Ślęzak, dyrektor Oddziału ARP S. A. w Mielcu (na zdjęciu z lewej) oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski i Sebastian Trojak , członek zarządu województwa lubelskiego (na zdjęciu z prawej)

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się konferencja „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”. Spotkanie, którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, poprzedzone zostało podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy województwem lubelskim a ARP.


Strony, na mocy porozumienia, zobowiązały się do współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. Celem nadrzędnym współpracy jest rozwój gospodarczy naszego regionu i zwiększenie szans na pozyskanie nowych inwestorów. Porozumienie podpisali: dyrektor Oddziału ARP w Mielcu Krzysztof Ślęzak oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski i Sebastian Trojak, członek zarządu województwa lubelskiego.

W ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, na przypisanym jej obszarze wydaje decyzję o wsparciu (uprawnia do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego). Obszar obejmuje tereny dwóch województw: podkarpackiego i lubelskiego (powiaty lubartowski, lubelski, świdnicki I miasto Lublin). Na tym terenie obowiązuje największy w UE poziom pomocy publicznej (50%) oraz okres ważności decyzji o wsparciu (15 lat).

Podczas konferencji omówiona została między innymi ustawa Polska Strefa Inwestycji. Można było dowiedzieć się również o najnowszych naborach skierowanych do przedsiębiorców ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także poznać oferty wsparcia dla przedsiębiorców przygotowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. KB

Przedstawiciele firm i samorządów chętnie i licznie uczestniczyli w konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here