Rozprawiali przy zaułku

Ruszyły konsultacyjne społeczne dotyczące rewitalizacji Zaułka Hartwigów (na zdjęciu). To kolejny projekt realizowany w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego.


Zaułek Hartwigów, pomiędzy placem Rybnym a ul. Kowalską kiedyś był po prostu otwartym rynsztokiem, zbierającym nieczystości i wody opadowe ze Starego Miasta. Po schowaniu kanałów odpływowych pod ziemię i wybudowaniu schodów stał się urokliwym zakątkiem Lublina. W czasie II wojny światowej wzdłuż ulicy Rybnej do ulicy Kowalskiej, przez dzisiejszy Zaułek Hartwigów, przebiegała granica tzw. getta B. W 1942 roku, podczas likwidacji getta na Podzamczu, teren getta B był oddzielony od Starego Miasta ogrodzeniem z drutu kolczastego. Od 2004 z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zaułek nosi nazwę lubelskiej rodziny Hartwigów. Wielokrotnie był miejscem plenerowych wystaw fotograficznych.

Podczas spotkania konsultacyjnego poświęconego Zaułkowi Hartwigów, które odbyło się na ulicy Kowalskiej, w siedzibie Kooperatywy Lubelskiej, mieszkańcy zwracali uwagę na to, że w tak atrakcyjnym, zielonym terenie nie ma miejsca do odpoczynku np. ławek. Zwracano też uwagę na poręcz, która jest niewygodna i umieszczona tak, że zajmuje znaczną część schodów.

Zwrócono też uwagę na niepotrzebny murek na szczycie schodów, który zasłania widok. Postulowano też, żeby prześwietlić korony rosnących tam drzew, a zamiast trawników i krzewów nasadzić pnącza i byliny – rośliny nie wymagające stałej pielęgnacji i lubiące panujący w tym miejscu cień np. konwalijki majowe, zawilce, trzmieliny, podagryczniki czy bodziszki.

W trakcie konsultacji pojawiły się też propozycje podświetlenia istniejących drzew i zadbania o jednakowe, atrakcyjne oświetlenie w całym zaułku oraz objęcie go całodobowym monitoringiem.

Mieszkańcy zgłaszali również pomysły ponownego wprowadzenia wody do Zaułka np. przez nacięcie schodów i utworzenie w nich strugi. Miałoby to przypomnieć jaką rolę pełnił dawniej Zaułek. Postulowano także by opiekę nad Zaułkiem. Projekt konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania zieleni w Zaułku Hartwigów jest działaniem w ramach Zielonego Budżetu, którego realizatorem jest Fundacja Teren Otwarty. Proces jest prowadzony pod opieką Biura Partycypacji Społecznej pod nadzorem merytorycznym Biura Miejskiego Architekta Zieleni.

Osoby chcące przekazać swoje uwagi do zagospodarowania zielenią Zaułka Hartwigów wciąż mogą to zrobić przez Internet, wysyłając uwagi na adres: fundacja.teren.otwarty@gmail.com

Emilia Kalwińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here