Rozwiąże sytuację chełmskiego szpitala?

Doradca ministra zdrowia, Jakub Banaszek z Chełma, został pełnomocnikiem do spraw rozwoju służby zdrowia w województwie lubelskim. Ma kontrolować i wspierać rozwój lubelskich szpitali oraz pomóc w poprawieniu sytuacji chełmskiej lecznicy.

Ma to być odpowiedź na problemy, z którymi borykają się pacjenci i dyrektorzy lubelskich lecznic. Podczas piątkowej nominacji (15 września) wojewoda lubelski zobowiązał Banaszka do dbania o interesy Lubelszczyzny w Ministerstwie Zdrowia, a w sposób szczególny do rozwiązania trudnej sytuacji, w której znajdują się Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i Samodzielny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital w Chełmie. Banaszek ma być odpowiedzialny za monitorowanie i wspieranie rozwoju lubelskich szpitali; współpracować z wydziałem zdrowia urzędu wojewódzkiego; przedstawiać wojewodzie uwagi i propozycje rozwiązań oraz raport z bieżących działań, a także reprezentować wojewodę na wydarzeniach dotyczących problematyki rozwoju służby zdrowia.
– Fakt, że pan Jakub Banaszek, człowiek z Lubelszczyzny, z Chełma, jednocześnie doradca ministra zdrowia, czyli na bieżąco współpracujący z resortem odpowiedzialnym za ochronę zdrowia w Polsce, zostaje pełnomocnikiem wojewody lubelskiego do spraw ochrony zdrowia, to dla nas niezwykle cenna wiadomość. To bardzo dobrze, że będziemy mieli przedstawiciela w Ministerstwie Zdrowia i jednocześnie w Warszawie, w centrali, który będzie zabiegał o sprawy województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia – powiedział podczas piątkowej konferencji Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.
Pochodzący z Chełma Jakub Banaszek to absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Interdyscyplinarne Studia Menadżerów Farmacji na Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Od listopada 2015 r. pełni funkcję doradcy ministra zdrowia. Zgodnie z piątkowymi zapowiedziami wojewody, dzięki pełnomocnikowi, ma poprawić się jakość i zakres świadczeń medyczny. (pc)