Na rozwój Poleskiej Doliny Bugu

(27 maja) Przedstawicielki zarządu stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – Magdalena Oniszczuk i Beata Paszkiewicz – odebrały umowę na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia na okres programowania PROW 2014-2020. Umowy zostały uroczyście wręczone przez wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka oraz dyrektora departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Edmunda Bożeńskiego.
Na mocy umowy Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince otrzymała łącznie prawie 1,8 mln euro (tj. przeszło 7 mln zł) na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki te posłużą dofinansowaniu projektów realizowanych przez podmioty z obszaru LSR obejmującego gminy: miasto Włodawa i gmina wiejska Włodawa, Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki i Stary Brus. LSR przewiduje dofinansowania dla przedsiębiorczości (podejmowanie działalności i rozwój firm), dofinansowania obiektów ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, dofinansowania zespołów artystycznych działających na obszarze LSR, popularyzowanie ochrony środowiska oraz promocję obszaru, jak również działania informacyjne
o wsparciu dostępnym w ramach poddziałania 19.2 objętym PROW na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Poleska Dolina Bugu” planuje cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu zasad aplikowania o dotacje w LGD, w okresie sierpień-wrzesień 2016 r., w każdej z gmin objętych LSR. Natomiast pierwsze nabory wniosków przewidywane są na miesiące wrzesień-październik. Szczegółowe informacje o terminach szkoleń i naborów wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl, na stronach internetowych gmin członkowskich oraz w lokalnej prasie. (a)