Ruch przy obwodnicy

Firma Mosty Katowice w ciągu 23 miesięcy ma opracować koncepcję programową obwodnicy Chełma. Za swoją pracę ma skasować ponad 3 mln zł. Budowa obwodnicy może rozpocząć się za cztery, najpóźniej pięć lat.

Obwodnica Chełma ma około 17 km długości. Jej przebieg został już ustalony decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą co jedynie pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Zadaniem projektantów będzie opracowanie analiz i prognozy ruchu, dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów projektowania dróg, a także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej, geotechnicznej i hydrologiczno-hydraulicznej. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Czas realizacji to 23 miesiące a koszt ok. 3,1 mln zł. Efekty pracy projektantów posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe.

To pierwsze rozstrzygnięcie w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla całego, blisko 75-kilometrowego, odcinka S12 od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Zadanie podzielono na trzy części i komisja przetargowa ocenia oferty złożone na pozostałe dwie części.

Obwodnica Chełma będzie miała cztery węzły: Chełm Zachód (w Janowie), Chełm Północ (ul. Włodawska – Horodyszcze), Chełm Okszów (ul. Okszowska) i Chełm Wschód (Srebrzyszcze). Jej budowa, biorąc pod uwagę prawie dwuletni okres przewidziany na opracowanie koncepcji, następnie przygotowanie przetargu na wyłonienie wykonawcy i jego ogłoszenie, a także ponad roczny termin projektowania, może rozpocząć się nie wcześniej niż za cztery lub pięć lat. (jar)