RUDA-HUTA. Wynagrodzili całkiem hojnie

Wójt Jarosław Walczuk

Ponad 17 tys. zł brutto miesięcznie zarobi Jarosław Walczuk, wójt gminy Ruda-Huta. Taką pensję na ubiegłotygodniowej sesji uchwalili mu radni.

W miniony wtorek (28 maja) radni z Rudy-Huty spotkali się na drugiej w tej kadencji sesji. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały dotyczące powołania składów komisji. Ustalono, że w Komisji Rewizyjnej pracować będą – Leokadia Walczuk (przewodnicząca), Paweł Lewczuk, Mariola Nawrocka-Kloc i Lucyna Kamińska; w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji –  Bogdan Sawicki (przewodniczący), Stanisław Rożek, Dariusz Gierasim i Józef Kowal. W ostatniej z komisji, Komisji Finansów i Rozwoju będzie pracować 13 radnych (wszyscy poza przewodniczącym i jego zastępcą).

Na sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta. Zgodnie z przepisami, najniższa możliwa pensja, jaką mógłby otrzymywać Jarosław Walczuk to ok. 15,5 tys. zł, maksymalna ok. 20 ty. zł. Przewodniczący RG Piotr Śliwa, zaproponował, aby te kwoty wypośrodkować i przyznać wójtowi wynagrodzenie w wysokości 17 523 tys. zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 9 225 zł, dodatek funkcyjny – 2 835, dodatek specjalny – 3 618 zł, dodatek stażowy – 1 845 zł). Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli jednogłośnie. (w)

News will be here