Rudnik i Żółkiewka walczą o drogę

Warto walczyć o swoje! Udowodnili to mieszkańcy gmin Rudnik i Żółkiewka, którzy zwrócili się do marszałka województwa lubelskiego z apelem o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Żółkiewka – Nielisz. Sejmik uznał prośbę za zasadną.

17 grudnia 2020 r. mieszkańcy gmin Rudnik i Żółkiewka skierowali do marszałka województwa lubelskiego Lecha Sprawki petycję w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku Żółkiewka-Nielisz. Droga jest w złym stanie, w wielu miejscach rozpada się, pęka. W odpowiedzi 19 lutego sejmik województwa lubelskiego podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji.

„Sejmik postanawia uwzględnić żądanie zawarte w petycji dotyczącej niezwłocznego podjęcia działań w związku z koniecznością remontu drogi wojewódzkiej nr 837 Żółkiewka – Nielisz.” Chodzi aż o 34 km szosy. W uzasadnieniu uchwały przewodniczący sejmiku Jerzy Szwaj przyznaje, że na dziś nie są znane warunki finansowania tego typu przedsięwzięcia.

– Po ich ustaleniu dokonana zostanie analiza zgłaszanych przedsięwzięć pod kątem możliwości finansowania budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Niezależnie od tego rozbudowa drogi Żółkiewka – Nielisz zgłoszona została do Krajowego Planu Odbudowy. – Złożoną petycję dotyczącą poprawy stanu technicznego DW 837, na wnioskowanym odcinku, uwzględnia się i zobowiązuje się zarząd województwa lubelskiego do podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków na ten cel i realizacji zadania w kolejnych latach – dowiadujemy się.

– Wygląda na to, że zarówno petycja mieszkańców, jak i moje wnioski zostały przyjęte do realizacji, a zarząd województwa zobowiązany został do pozyskania środków na ten cel i realizacji zadania w kolejnych latach. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź bliższego niż dalszego zakończenia naszych problemów ze stanem tej drogi. Tak czy inaczej powinniśmy nadal wspólnie i aktywnie działać w tej sprawie – komentuje Paweł Kucharczyk, wójt Rudnika. (k)

1 KOMENTARZ

  1. „17 grudnia 2020 r. mieszkańcy gmin Rudnik i Żółkiewka skierowali do marszałka województwa lubelskiego Lecha Sprawki” Lech Sprawka jest Wojewodą Lubelskim, a nie marszałkiem województwa. Marszałkiem Województwa Lubelskiego jest Jarosław Stawiarski. WSTYD!!!!!!!!!!!!!!!! Brak elementarnej wiedzy Pana „REDAKTORA”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here