Rudnik podążył z pomocą

Radni gminy Rudnik pozytywnie odpowiedzieli na apel władz gminy Jasło w województwie podkarpackim, dotkniętej skutkami powodzi. Przekazali jej 5 000 zł z budżetu i połowę swoich diet.

27 czerwca po południu i wieczorem wiele miejscowości gminy Jasło zostało dotkniętych skutkami burzowej nawałnicy. Ilość deszczu wyniosła ponad 150 litrów na jeden metr kwadratowy i był to absolutny rekord dobowej sumy opadów w regionie. Zniszczenia były ogromne.

Najbardziej dramatyczna sytuacja powodziowa miała miejsce we wsi Trzcinica, gdzie z domów ewakuowano kilkadziesiąt osób. Powódź błyskawiczna pozbawiła dobytku wielu mieszkańców tej miejscowości. Żywioł dotknął również mieszkańców sołectw: Kowalowy, Warzyce, Niepla, Chrząstówka, Bierówka, Jareniówka, Opacie, Szebnie. Usuwanie zniszczeń i pomoc dla poszkodowanych trwało kilka tygodni. Władze gminy Jasło za pośrednictwem Związku Gmin Wiejskich wystąpiły do innych samorządów o udzielenie pomocy poszkodowanym. Na apel wójta gminy Jasło pozytywnie odpowiedzieli radni z Rudnika.

– Jesteśmy najmniejszą gminą w powiecie krasnostawskim w dodatku z najmniejszym budżetem. Uznaliśmy jednak, że w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się gmina Jasło, należy pomóc. Nasi radni podjęli decyzję, że osobom poszkodowanym skutkami powodzi przekażemy kwotę 5 000 zł. Dodatkowo radni sami zdecydowali, w ramach wsparcia, przekazać połowę swoich diet, jakie dostają za posiedzenie. Każdy wyjął po 100 zł z przeznaczeniem dla gminy Jasło, którą nawiedziła powódź. W sumie z naszej gminy pomoc dla powodzian wyniosła 6 300 zł – mówi wójt Paweł Kucharczyk, wójt Rudnika.

Na co zostaną wydatkowane pieniądze, zadecydują już władze gminy Jasło. – Na pewno dostaniemy szczegółowe rozliczenie – dodaje wójt gminy Rudnik. (s)