Rury czekają wybory

Na 4 czerwca ratusz zaplanował przedterminowe wybory do rady dzielnicy Rury.

Prezydent zdecydował o rozwiązaniu rady w lutym po tym, jak jej członkowie przez trzy miesiące nie potrafili porozumieć się co do wyboru nowego przewodniczącego zarządu. Do czasu wyborów dzielnicowym samorządem kierować będzie radna Monika Kwiatkowska. CH