Ruszają wykopaliska

W połowie maja archeolodzy rozpoczynają kolejny sezon wykopalisk. Badania obejmą Wysoką Górkę i teren parafii Narodzenia NMP.

Polsko-ukraińskie badania XIII-wiecznej świątyni zbudowanej przez księcia Daniela Romanowicza, której mury znajdują się pod posadzką bazyliki NNMP, są możliwe dzięki pieniądzom z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz fundacji Petra Poroszenko, prezydenta Ukrainy. Trwają od kilku lat, a ich efekty przeszły oczekiwania naukowców. W poprzednich sezonach natrafiono m.in. na ceglany sarkofag z czasów Romanowicza, płytę nagrobną duchownego z początku XVII wieku, a także narożnik z cegieł i fragment absydy cerkwi zbudowanej za czasów Daniela. Znajdujący się w nawie kościoła narożnik został zakonserwowany i odsłonięty. Stał się ciekawostką turystyczną. W ubiegłym roku badania naukowców były prowadzone równolegle z pracami przy wymianie posadzki kościoła. W tym roku prace archeologiczne w bazylice będą kontynuowane. Rozpoczęcie tegorocznego sezonu badawczego zaplanowano w połowie maja br. Będzie to możliwe dzięki grantowi z Narodowego Centrum Nauki przyznanego na lata 2015-2018.
Jednocześnie rozpoczną się wykopaliska na Wysokiej Górce. W poprzednich sezonach naukowcy badali południową część wzgórza. Nie spodziewali się jednak, że północna część kryje kolejną nieznaną budowlę, która ich zachwyciła. Według archeologów tegoroczne odkrycia mogą być przełomowe.
– To, co przyniesie ten rok, może zdecydować o wczesnośredniowiecznym wizerunku Chełma – mówi Stanisław Gołub, chełmski archeolog, od lat zaangażowany w prace wykopaliskowe na Wysokiej Górce i w bazylice. – Efekty naszych prac zostaną opisane w książkach. Publikacje, które ukażą się nie tylko w języku polskim, mają się przyczynić do popularyzacji wiedzy o naszych zabytkach za granicą. (mo)

News will be here