Ruszyła Wakacyjna Akademia Kultury

W siedzibie Centrum Kultury w Siennicy Różanej uroczyście zainaugurowano Wakacyjną Akademię Kultury.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Siennica Różana Leszek Proskura, sekretarz gminy Dariusz Turzyniecki, naczelnik wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Lidia Jurkiewicz, dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej Stanisław Buk, przedstawiciele organizacji artystycznych oraz środowisk twórczych, uczestnicy warsztatów wraz z koordynatorami przedsięwzięcia (Justyna Stręfner, Andrzej Zdunek) oraz prowadzącymi warsztaty (Piotr Galiński, Ewa Hadrian, Tadeusz Kiciński, Maria Kiełbasa, Radosław Kot).

Spotkanie prowadził Andrzej Misiura – dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, który po przywitaniu i przedstawieniu gości, zaprezentował założenia Wakacyjnej Akademii Kultury. Omawiając pokrótce bogactwo i różnorakość warsztatów, zwrócił uwagę na nowatorskie działanie, jakim jest połączenie dzieci i seniorów w dwuosobowe zespoły pracujące wspólnie w warsztatach plastycznych. Warsztaty z zakresu reportażu omówiła Ewa Hadrian.

Nawiązują one w swojej idei do zajęć prowadzonych przed laty w ramach Wakacyjnej Akademii Reportażu w Siennicy Różanej, której przewodniczył – nieżyjący już niestety – red. Franciszek Piątkowski. Spotkanie wzbogaciły pięknie wykonanymi piosenkami młode artystki: Gabriela Dubaj i Natalia Kostek, szlifujące swoje talenty wokalne pod okiem Zbigniewa Wolanina z Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Zajęcia zakończyły się prezentacją publikacji związanych z Siennicą Różaną. (k)