Ruszyły pierwsze wypłaty

Chełmski MOPR, który zajmuje się obsługą rządowego programu „Rodzina 500 plus”, zaczął wydawać decyzje przyznające 500 zł na dziecko i robić pierwsze przelewy. Z konta wypłynęło już ok. 200 tys. zł. Rekordzista otrzyma co miesiąc 3,5 tys. zł.

Pierwszy miesiąc składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” za nami. W Chełmie połowa uprawnionych złożyła już stosowne dokumenty i oczekuje na pierwszy przelew z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
– Do piątku wpłynęło 2945 wniosków. Większość jednak nie drogą elektroniczną, lecz tradycyjną – „papierową”. Najwięcej z nich wpłynęło do siedziby głównej MOPR. Ludzie mimo wszystko wolą przyjść i dopytać się – mówi Waldemar Kozioł, p.o. dyrektora MOPR w Chełmie.
Nic dziwnego, przy weryfikacji wniosków okazuje się, że znaczna ich część jest źle wypełniona. Najczęstsze błędy to niepodanie numeru PESEL dziecka. Zdarza się też, że rodzice wnioskujący o 500 zł na drugie dziecko, podają dane tylko jednego, zapominając przy tym o starszym synu bądź córce. Urzędnicy łapią się za głowy, zastanawiają, ile faktycznie jest dzieci w rodzinie i obdzwaniają rodziców. Ci przychodzą i proszą o zwrot źle wypełnionego wniosku, by poprawić błędy. W gąszczu podań trafiają się też prawdziwe „perełki”: – Rodzice najpierw złożyli wniosek, jako małżeństwo, a teraz jedno z nich przyszło, by wycofać dokumenty, bo się rozwodzą. Był też pan, który nie znał daty urodzenia własnego dziecka – opowiada Kozioł.
Jako pierwsze wydano decyzje dotyczące te najprostszych wniosków, przy których nie trzeba uwzględniać dochodów. W środę (27 kwietnia) MOPR zrobił przelewy na konta 60 chełmskich rodzin. Do piątku wydanyo około 300 decyzji (MOPR przelał łącznie ponad 200 tys. zł). – Jeżeli będzie zachowana płynność przekazywanych na ten cel środków, pieniądze będą na bieżąco wypłacane – zapewnia p.o. dyrektora.
Byłoby szybciej, gdyby nie „problemy techniczne”. Program informatyczny, z którego korzystają urzędnicy przy weryfikacji wniosków, ciągle „zawiesza się”, co opóźnia cały proces administracyjny.
Jak zapewnia W. Kozioł, nie ma się o co martwić – do 1 lipca wszyscy uprawnieni otrzymają wypłaty świadczenia. W maju przelewy będą wysyłane w dwóch terminach (16 i 27.05), zaś ostatnie 27 czerwca, razem z wypłatami innych świadczeń.
W Chełmie rekordzista dostanie jednorazowo na konto 3,5 tysiąca złotych (7 dzieci w rodzinie). O przyznanie świadczenia nie wpłynął jak dotąd żaden wniosek od cudzoziemców mieszkających w Chełmie. Przy weryfikacji MOPR nie odrzucił też żadnego wniosku. (pc)