Ruszyły prace na Biskupińskiej

Ruszyły prace przy budowie ulicy Biskupińskiej (boczna Gnieźnieńskiej), która do tej pory była nieutwardzona. Dla okolicznych mieszkańców to długo wyczekiwany moment.


– Budowa ruszyła. Wyglądam przez okno i z zainteresowaniem obserwuję trwające prace – relacjonuje Mateusz Haberek, jeden z mieszkańców ulicy Biskupińskiej, który od kilku lat czekał na rozpoczęcie inwestycji.

Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza tłumaczy, że na Biskupińskiej obecnie „wykonywana jest kanalizacja deszczowa oraz przyłącza sieci sanitarnych i wodociągowych”. – Ul. Biskupińska budowana jest na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do granicy miasta (ok. 460 metrów).

Budowa odbywa się w ramach inicjatywy lokalnej. Zakres robót obejmuje budowę jezdni, chodników, parkingów i zjazdów do posesji, dostosowanie oświetlenia czy budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto w ramach finansowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wybudowane zostaną przyłącza sanitarne i wodociągowe – wylicza Grzegorz Jędrek. Roboty na ulicy Biskupińskiej mają się zakończyć najpóźniej w czerwcu 2021 roku.

Na realizację inwestycji urzędnicy zamierzali maksymalnie przeznaczyć około 2,6 mln złotych brutto. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa (ok. 2,1 mln złotych) i właśnie ta firma zwyciężyła.

– Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej kilka tygodni temu przez Zarząd Dróg i Mostów.

Pozostałe oferty były bowiem droższe. Około 2,4 mln złotych życzyły sobie pruszkowski Strabag i spółka WOD-BUD z Kraśnika. Prawie 2,5 mln złotych zażyczyło sobie konsorcjum, złożone z firm PBI Infrastruktura i PBI WMB. Najwięcej, bo ok. 2,9 mln złotych, chciało konsorcjum złożone z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów oraz spółki Altor z Mińska Mazowieckiego.

Grzegorz Rekiel