Rybczewice nie po drodze

Powiatowy radny Grzegorz Osajkowski upomina się o remont czterech powiatowych dróg na terenie gminy Rybczewice oraz naprawę chodnika prowadzącego do znajdującego się w Rybczewicach mostu. Starostwo nie ma jednak dla radnego i mieszkańców gminy dobrych wiadomości. W projekcie przyszłorocznego budżetu powiat nie przewidział pieniędzy na gruntowne remonty dróg w tej gminie.


Osajkowski (PSL) wnioskuje o poprawę dróg Rybczewice-Suchodoły-Fajsławice, Stryjno-Krzczonów, Częstoborowice-Pustelnik oraz Pilaszkowice Pierwsze-Zygmuntów. W dwóch pierwszych przypadkach chodzi o gruntowny remont, w pozostałych chociaż o solidną, bieżącą naprawę.

– Pragnę zwrócić zarządowi ponownie uwagę, że wójt i rada gminy Rybczewice są gotowe partycypować w kosztach tych inwestycji i tylko proszą o wskazanie dróg i terminów, kiedy one mogą zostać zrealizowane – napisał Grzegorz Osajkowski w interpelacji do starosty powiatu.

Radny przypomina, że w przypadku gruntowej drogi Częstoborowice-Pustelnik pod koniec poprzedniej kadencji wyrównano jej nawierzchnię, ale teraz znowu pojawiły się duże ubytki i wyrwy, które jeszcze przed zimą wymagają uzupełnienia i nawiezienia tłucznia. Podobnie się ma sprawa z drogą Pilaszkowice Pierwsze-Zygmuntów, która po jesiennych słotach jest w tak złym stanie, że kierowca autobusu dowożącego tą drogą dzieci do szkoły stwierdził, że ma z tym coraz większy problem bez narażania pojazdu na uszkodzenie.

Radny zwraca również uwagę, że podczas zrealizowanego w 2018 roku przez poprzedni zarząd powiatu remontu mostu w Rybczewicach jego wykonawca uszkodził prowadzący do obiektu chodnik, który zapadł się pod ciężarem wykorzystywanego podczas prac ciężkiego sprzętu. – Kiedy zarząd wystąpi do wykonawcy o wykonanie naprawy w ramach gwarancji i czy jest szansa na naprawienie tego ciągu pieszego jeszcze przed zimą? – pyta starostę Osajkowski.

Odpowiedź, jaką uzyskał, pewnie nie zadowoli ani jego, ani mieszkańców gminy Rybczewice.

„Przedstawienie Radzie Powiatu do akceptacji propozycji zabezpieczenia w budżecie na rok 2020 środków na realizację zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych położonych w obszarze gminy Rybczewice, będzie możliwe, gdy „montaż środków finansowych” (własnych Powiatu, Gminy, zewnętrznych) wykaże realną możliwość realizacji zamierzeń” – wyjaśnił radnemu urzędniczą nowomową sekretarz powiatu Mirosław Kwiatosz, dlaczego remontu dróg Rybczewice-Suchodoły-Fajsławice i Stryjno-Krzczonów nie ujęto w projekcie przyszłorocznego budżetu powiatu.

Odnośnie naprawy dróg Częstoborowice-Pustelnik i Pilaszkowice Pierwsze-Zygmuntów sekretarz poinformował, że ich wyrównanie przeprowadzone zostanie jeszcze przed zimą w ramach bieżącego utrzymywania dróg powiatowych, choć jak zauważył, w ocenie zarządcy stan nawierzchni drogi Pilaszkowice Pierwsze-Zygmuntów nie zagraża bezpieczeństwu zmotoryzowanych.

Co do naprawy ciągu pieszego przed mostem w Rybczewicach sekretarz Kwiatosz, stwierdził, że nie może wystąpić o to do wykonawcy remontu mostu – z materiałów, jakie posiada starostwo, wynika, że to nie wykonawca spowodował wskazane przez radnego uszkodzenia. – Opisany w zapytaniu stan wskazanego obszaru występował już przed rozpoczęciem robót – podkreśla Kwiatosz.

Powiatowa opozycja, komentując odpowiedź starostwa, wskazuje, że zdecydowana większość inwestycji drogowych realizowanych przez obecne władze powiatu koncentruje się w Świdniku i gminie Mełgiew. – Znamienne jest, że na sześć dróg, które dotąd powiat zgłosił do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, pięć dotyczyło dróg na terenie gm. Świdnik i Mełgiew, gdzie podobnie jak w powiecie rządzi PiS – mówi jeden z opozycyjnych radnych.

– Z terenu gminy Rybczewice zarząd powiatu nie zgłosił dotąd do remontu z FDS żadnej drogi a z gminy Trawniki jedną. W obydwu tych gminach rządzą wójtowie popierani przez PSL. To może nasuwać wątpliwości, czy niektóre samorządy nie są tu faworyzowane ze względów politycznych.  JN