Ryszard Bojczuk – oddał 63 l krwi! ZST w Chełmie – łącznie 137,6 l krwi!

W imieniu Szkoły podziękowania odbierają: wicedyrektor ZST w Chełmie Barbara Kossak i opiekun Szkolnego Koła PCK w ZST Mariusz Śliwa.

W dniach 22-26 listopada obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Z tej okazji Oddział Rejonowy PCK w Chełmie zorganizował 30 listopada, w hotelu Duet, uroczyste spotkanie z Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi, w którym uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, członkowie władz Polskiego Czerwonego Krzyża, działacze i wolontariusze PCK.

Złoty Krzyż Zasługi za promocję honorowego krwiodawstwa i działalność czerwonokrzyską otrzymała Stanisława Gutalska – prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża Chełmie. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Jadwiga Woźniak – opiekunka SK PCK i koordynator Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym. Panie zostały udekorowane przez wojewodę lubelskiego na uroczystości Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK Lublinie w dniu 24 listopada.

Odznakę Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi: Adam Proskura (oddał honorowo 51 550 ml krwi), Józef Iwańczuk (37 250 ml krwi), Andrzej Sergijuk (39 900 ml), Krzysztof Świerczyński (34 200 ml), Marek Kondraciuk (41 900 ml krwi), Marek Staniuk (39 780 ml), Ryszard Bojczuk (63 270 ml krwi), Sławomir Ożóg (51 250 ml), Waldemar Kruk (oddał honorowo 59 270 ml krwi).

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny nadał Odznaki Honorowe PCK III stopnia Annie Jawornickiej-Dobosz – opiekunce Szkolnego Koła PCK w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie i Annie Turkiewicz – byłej pracownicy i nieocenionej działaczce Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas uroczystości stu czterdziestu Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi wręczono Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6, 12 i 18 litrów krwi.

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – instytucjom, szkołom, Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i działaczom PCK wręczono pamiątkowe Medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak informuje Irena Kondraciuk, kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Chełmie, podczas uroczystości podsumowano XV edycję Turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Turniej odbył się w trzech etapach: rejonowym, okręgowym i ogólnopolskim. Na etapie rejonowym organizowanym przez Oddział Rejonowy PCK w Chełmie (w okresie 1 września 2017 – 22 czerwca 2018 r.) 360 uczniów i uczennic z ośmiu chełmskich szkół oddało 387 litrów krwi, tj. o 100 litrów więcej niż w poprzedniej edycji Turnieju.

Na etapie okręgowym Zespół Szkół Technicznych w Chełmie zajął:

∙ I miejsce w kategorii najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa,

∙ II miejsce w kategorii najwyższy wskaźnik aktywności szkoły,

∙ II miejsce w kategorii ilość oddanej krwi w czasie Turnieju (137 l 600 ml krwi).

Szkoła otrzymała dyplomy od Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK w Lublinie za te osiągnięcia.

W etapie rejonowym XV edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” w kategorii największa ilość oddanej krwi:

∙ I miejsce zajął Zespół Szkół Technicznych w Chełmie (uczniowie tej szkoły oddali 137 litrów 600 ml krwi)

∙ II miejsce zajął Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie (76 litrów 950 ml krwi),

∙ III miejsce zajął Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie (53 litry 750 ml krwi).

Szkoły za I, II i III miejsce na etapie rejonowym otrzymały nagrody rzeczowe, których zakup był współfinansowany przez Miasto Chełm w ramach zawartej umowy i OR PCK w Chełmie. Pozostałe szkoły uczestniczące w Turnieju otrzymały upominki ufundowane przez Hutę Szkła MARTA 2 w Chełmie (wyroby Huty) oraz podziękowania od Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK.

* * *

Przy OR PCK w Chełmie działa Klub Honorowych Dawców Krwi PCK , który skupia ok. 200 honorowych dawców krwi. Krwiodawcy ci oddają rocznie ok. 180 litrów krwi.

W trakcje reaktywacji jest Klub przy Zakładzie Cementownia Chełm. Wśród najbardziej wyróżniających się honorowych dawców krwi są: Marek Jurasek, Jerzy Błaszczuk, Wiesław Altyński, Marek Pasikowski, Mirosław Kasjan – oprócz oddawania krwi wnoszą wielki wkład w rozwój i propagowanie ruchu honorowego krwiodawstwa i czynnie uczestniczą w podejmowanych działaniach PCK.

Uchwałą Rady Miasta Chełm od 2008 roku Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali ponad 12 litrów krwi mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Liniami Autobusowymi CLA na terenie miasta Chełma. W związku z tym należy zgłosić się do Oddziału Rejonowego PCK w Chełmie przy ul. Wolności 3a w celu dokonania odpowiedniego wpisu w książeczce honorowego dawcy krwi. Obecnie z tego przywileju korzysta 760 Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

Spotkanie w okazji święta krwiodawców współfinansowały: Miasto Chełm, MCE Sp. z o.o. w Chełmie, PW „MELIX” w Chełmie, MPEC w Chełmie, Hotel DUET w Chełmie, Huta Szkła MARTA 2 w Chełmie. (opr. red.)