Są już studentami!

Lubelskie uczelnie zakończyły pierwszą turę rejestracji na studia. Do najpopularniejszych kierunków należały m.in. lekarsko-dentystyczny, weterynaria, geodezja i kartografia, jazz i muzyka estradowa, prawo, psychologia, mechanika i budowa maszyn. W minionym tygodniu kandydaci składali dokumenty.
Ponad 4050 osób wyraziło chęć studiowania na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na KUL. Kandydaci ubiegali się o 2555 miejsc i mieli do wyboru ponad 40 kierunków studiów na ośmiu wydziałach.
Największa liczba kandydatów potwierdziła chęć studiowania takich kierunków jak: prawo (515 osób, psychologia (585), filologia angielska (286), bezpieczeństwo narodowe (170), administracja (138), informatyka (148) i sinologia (101).
– Możemy powiedzieć, że od lat studenci wybierają te kierunki najchętniej. Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na jedno miejsce, najlepiej wypada psychologia, a dokładniej specjalność wspieranie jakości życia, filologia angielska, sinologia, bo tutaj są ponad 3 osoby na jedno miejsce – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – Bardzo dobry wynik rekrutacyjny psychologii to już tradycja. W tym roku chętnych do studiowania tego kierunku zgłosiło się o wiele więcej niż w ubiegłym roku.

Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej w pierwszej odsłonie 13 lipca kandydaci otrzymali decyzje o przyjęciu na studia. Osoby zakwalifikowane od 14 do 20 lipca mają czas na złożenie kompletu wymaganych dokumentów w odpowiednich dziekanatach. Dla tych, którzy nie dostali się w pierwszym naborze, już 22 lipca ponownie zostanie uruchomiony system rekrutujący.
W systemie UMCS na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie widnieje ponad 14 280 zgłoszeń. – Należy jednak podkreślić, że wyniki rejestracji nie są jeszcze ostateczne, bowiem na kierunkach studiów pierwszego stopnia, na które nie został wypełniony limit miejsc, zostanie ona przedłużona – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.
Dla kandydatów przygotowano 4061 miejsc na studiach I stopnia oraz 476 na jednolitych magisterskich. Największym zainteresowaniem cieszą się m.in. prawo (1224 zgłoszeń), finanse i rachunkowość (1007), psychologia (932), bezpieczeństwo wewnętrzne (818), informatyka (596), anglistyka (537), ekonomia (528).
Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w czołówce są: psychologia – 7,77; jazz i muzyka estradowa – 5,87; bezpieczeństwo narodowe – 5,81; finanse i rachunkowość – 5,04.
Od 18 do 20 lipca zakwalifikowani składają dokumenty. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona dodatkowa rejestracja na kierunki, na których będą wolne miejsca.
Na Uniwersytecie Przyrodniczym zarejestrowało się ponad 5600 kandydatów. Spośród nich na studia stacjonarne zgłosiło się 4756 osób. Ogółem na I roku studiów stacjonarnych i magisterskich przygotowano 2022 miejsca. Najpopularniejszymi kierunkami w tegorocznej rekrutacji były: weterynaria (10,32 osób na 1 miejsce), geodezja i kartografia (5,28), dietetyka (4,81), behawiorystyka zwierząt (2,95), biotechnologia (2,93).
– Już od II klasy liceum myślałem o tym, żeby wybrać kierunek związany z geografią, dlatego bez zastanowienia zarejestrowałem się na geodezję i kartografię na UP – mówi Paweł, absolwent I LO w Świdniku. – Choć dobrze zdałem geografię rozszerzoną, bo na 75 procent, to do końca nie wiedziałem, czy dostanę się za pierwszym razem, ale udało się!
Ci, którzy chcieliby studiować na tej uczelni, aż do 18 września mogą się rejestrować i wybierać spośród blisko 30 kierunków.
Politechnika Lubelska przygotowała 1995 miejsc na 19 kierunkach na studiach stacjonarnych I stopnia. Z grona 3120 kandydatów 2250 osób zostało zakwalifikowanych do przyjęcia. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: informatyka – 3,8 osób na 1 miejsce; finanse
i rachunkowość – 3,3; mechatronika – 3,1; budownictwo – 2,0, architektura – 1,8.
Kolejna tura rekrutacji trwała do 17 lipca, a kandydaci wyniki poznają już we wtorek 19 lipca.
Na Uniwersytet Medyczny zarejestrowało się 10 110 osób. Najpopularniejsze kierunki na tej uczelni to od kilku lat: lekarski (zarejestrowanych 3753 osób), lekarsko-dentystyczny (2251) i farmacja (1077). Liczba osób na jedno miejsce wynosiła: lekarsko-dentystyczny: 28,14; lekarski: 13,60; farmacja: 7,18. MG