Są pieniądze, będzie most

W ubiegłą środę Rada Miasta Lublin, na nadzwyczajnej sesji, zmieniła budżet, zwiększając tegoroczne dochody i wydatki o 16 mln zł, co umożliwi budowę nowego mostu na ul. Żeglarskiej wraz z przebudową drogi.


Miejscy radni byli w tej sprawie jednomyślni. Dodatkowe fundusze, niezbędne do zrealizowania tej ważnej inwestycji, pochodzić będą ze zwiększenia unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, na co zgodę wyraził Zarząd Województwa Lubelskiego.

Zaraz po podjęciu przez radnych uchwały Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie rozstrzygnął przetarg na budowę mostu, wybierając najtańszą ofertę firmy Primost Południe Sp. z o. o. z Będzina, która za swoje prace otrzyma ponad 37 mln zł. Bez znalezienia dodatkowych środków byłoby to niemożliwe, bo miasto na inwestycję zarezerwowało zaledwie 16,2 mln zł. Oprócz 16 mln zł, które z RPO WL dołoży marszałek województwa, brakujące prawie 5 mln zł, udało się wygospodarować dzięki przesunięciom w miejskich wydatkach.

Stary most w ciągu ul. Żeglarskiej od dawna był w fatalnym stanie. Obiekt powstały w latach 80- tych ub. wieku nadaje się jedynie do rozbiórki i późniejszej odbudowy. W efekcie od kilku lat obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 30 km/h i dopuszczalnego tonażu do 10 ton. Nowy most będzie większy od swojego poprzednika i zdecydowanie bardziej efektowny.

– Jego długość wyniesie 50 m, a szerokość 19 m. Most będzie jednoprzęsłowy ze wzmocnieniem w formie jednostronnego podwieszenia – informuje biuro prasowe lubelskiego Ratusza.

Prace drogowe na ul. Żeglarskiej obejmą jednak nie tylko sam most, ale cały odcinek ulicy od nowej pętli komunikacji miejskiej do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Wymianie podlegać będą tu: nawierzchnia jezdni, chodników i oświetlenie. W pobliżu samego mostu dobudowane zostaną łączniki pieszo-rowerowe z nadrzecznym bulwarem. Prace drogowe będą się ponadto wiązały z wycinką ponad 70 drzew, w miejsce których drogowcy nasadzą 133 szt. młodych sadzonek.

Cała inwestycja ma być ukończona jeszcze w tym roku. Niestety, w tym czasie ul. Żeglarska będzie całkowicie nieprzejezdna, co z pewnością będzie oznaczać spore utrudnienia dla kierowców i korki m. in. na sąsiedniej ul. Janowskiej. Podczas ubiegłotygodniowych obrad radni dopytywali dlaczego nie zaplanowano postawienia na ten czas prowizorycznej przeprawy.

– Czy nie jest możliwe wykonanie zastępczego mostu? – pytał radny Leszek Daniewski (PO).

Przedstawiciele ZDiM poinformowali jednak, że nie ma takiej technicznej możliwości m. in. z uwagi na wykonywane po sąsiedzku prace przez Wody Polskie, ale także przez brak zachowania odległości jezdni od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia. Marek Kościuk

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here