Są pieniądze na Sosnową

Pieniądze na remont ulicy Sosnowej są już zaklepane

To już pewne – miasto Świdnik otrzyma rządowe dofinansowanie na budowę pierwszego odcinka ulicy Sosnowej. Chodzi o kwotę ponad 1,4 mln zł. Ratusz już rozpoczął poszukiwania wykonawcy tej inwestycji. Na oferty czeka do 20 czerwca.


Jeszcze w tym roku część ulicy Sosnowej w Świdniku zmieni swoje oblicze. Z gruntowej – ku radości mieszkańców – na odcinku od ulicy Rubinowej do Kolorowej stanie się asfaltówką. Co prawda pod koniec ubiegłego roku, kiedy władze miasta pracowały nad budżetem, inwestycja ta nie została w nim ujęta, ale kiedy pojawiła się szansa na dofinansowanie z rządowego „Programu Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, miasto postanowiło, że z niego skorzysta i wytypowało do budowy właśnie ulicę Sosnową. Czas na składanie dokumentów określony w programie był bardzo krótki, a ta ulica miała już uporządkowaną sprawę własności gruntów i gotową dokumentację techniczną.

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja, podczas której wojewoda Przemysław Czarnek zaprezentował listę samorządów, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu. Wśród nich jest również Świdnik.

– W województwie lubelskim zostały zgłoszone wnioski z gmin i powiatów na łączną kwotę dofinansowania ok. 250 mln zł., a dysponowaliśmy kwotą ok. 38 mln zł. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć tymi 38 mln zł potrzeby 15 proc, tych, którzy w szybkim tempie przygotowali wnioski i je złożyli. Na liście podstawowej znajduje się 30 podmiotów, 4 powiaty i 26 gmin. Za te środki uda się wybudować ok. 50 km dróg, blisko 30 gminnych i 20 powiatowych – mówił wojewoda Czarnek, który zaznaczył także, że są to drogi niezwykle ważne, na które gminy i powiaty nie uzyskiwały nigdy dotacji zewnętrznych.

Na budowę ulicy Sosnowej Świdnik otrzyma z budżetu państwa 1 414 000 zł.

– Bardzo się z tego faktu cieszymy. To ważna i potrzebna droga, łącząca kilka ważnych szlaków komunikacyjnych. Nasze drogowe priorytety to – poza ul. Kusocińskiego, al. Solidarności i Gospodarcza, ale skoro pojawiła się szansa na dofinansowanie, nie mogliśmy z niej nie skorzystać – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Dofinansowania pokryje znaczną część zaplanowanych plac. Całość inwestycji – jak podaje miejski portal Świdnik.pl – urzędnicy szacują na ponad 2 mln zł.

Zgodnie z programem ulica powinna zostać wybudowana i rozliczona jeszcze w tym roku.

Urząd Miasta Świdnik już szuka wykonawcy tych prac. Na oferty od zainteresowanych firm czeka do 20 czerwca. Zgodnie z planami ulica będzie miała 5,5 m szerokości oraz chodnik po zachodniej stronie.

Powiat rozczarowany

O rządowe pieniądze z tego samego programu starało się również Starostwo Powiatowe w Świdniku. W ramach dotacji chciało przebudować zniszczoną ulicę gen. Maczka i aleję Armii Krajowej. Niestety wniosek powiatu nie uzyskał do dofinansowania.

– Jesteśmy rozczarowani – nie kryje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk. – Jeśli drogi osiedlowe wygrywają z drogami strategicznymi, to kryteria tego konkursu wydają się być niezrozumiałe. Można było w ogóle ich nie stawiać, a po prostu przyznać dotacje bez konkursu. Przygotowaliśmy dobry projekt i dobrze opisaliśmy elementy strategiczne. Chętnie poznaliby kartę oceny tych projektów. Póki co nie wiemy, jak nasz wniosek został oceniony i który element był słaby. To pierwszy konkurs na bardzo dziwnych zasadach.

Starosta dodaje, że powiat nadal będzie szukał źródeł dofinansowania przebudowy ulic Maczka, AK i Racławickiej. (w)