Sąd ma nową prezes

Zmieniły się władze w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Minister powołał nową szefową „Rejonówki” po miesiącu od wygaśnięcia kadencji wcześniejszej prezes.

Do 30 marca, przez kolejne dwie kadencje, funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie pełniła sędzia Anna Górna. Dłużej być nie mogła, bo zgodnie z ustawą prezes sądu rejonowego jest powoływany na okres czterech lat, najwyżej na dwie kolejne kadencje, i nie może być powołany do pełnienia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu rejonowego przed upływem czterech lat od zakończenia pełnienia tej funkcji.

Choć marzec dawno za nami, nowa prezes powołana została jednak dopiero z dniem 16 maja. To dlatego, że na kolejną kadencję, decyzją ministra sprawiedliwości, wybrana została sędzia Ewelina Lewczuk-Zembrzycka – przewodnicząca VII wydziału karnego oraz dotychczasowa wiceprezes SR w Chełmie, której kadencja skończyła się dzień wcześniej, w środę (15 maja). Pracownicy chełmskiej „Rejonówki” upiekli zatem dwie pieczenie na jednym ogniu – pożegnanie wice i powitanie nowej prezes. Kto będzie jej zastępcą, jeszcze nie wiadomo. (pc)