SAG z kolejną fabryką?

Kolejna firma przymierza się do budowy swojego zakładu w świdnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Tym razem chodzi o spółkę JFG COMPOSITES, kooperującą z PZL-Świdnik.

Jak informowaliśmy niedawno, firmy, które zakupiły działki w świdnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej, przymierzają się do budowy swoich zakładów produkcyjnych. Najbardziej zaawansowane prace przygotowawcze dotyczą budowy fabryki autobusów zasilanych wodorem. To projekt realizowany przez spółkę Polski Autobus Wodorowy, należącą do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, którego akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz-Żak, jeden z najbogatszych Polaków.

Całkowicie nowy, zeroemisyjny, miejski autobus, który ma być seryjnie produkowany w Świdniku został zaprezentowany w Warszawie, 30 maja br., a teraz jest testowany w kolejnych polskich metropoliach. Zgodnie z zapowiedziami, jego produkcja ma ruszyć w drugim kwartale 2023 r., a rocznie świdnicka fabryka będzie w stanie wyprodukować do 100 sztuk pojazdów na potrzeby polskiego rynku oraz eksport.

Wiadomo już, że za budowę fabryki, biurowca i infrastruktury towarzyszącej w Świdniku będzie odpowiadać Mostostal Puławy, z którym PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy podpisał umowę. Realizacja zadania przewidziana jest w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Termin zakończenia robót budowalnych wyznaczono na 30 czerwca 2023 r., a umowa opiewa na prawie 73 mln zł.

Do budowy zakładu w SAG przymierza się także spółka Amerpharma z Lublina, specjalizująca się w produkcji zdrowej żywności, która jakiś czas temu wystąpiła do miasta z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego zakładu produkcji spożywczej wraz z częścią biurowo-socjalną, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 88/2 przy ul. Nadleśnej w Świdniku”.

Zainwestować w zakład produkcyjny w świdnickiej strefie planuje również spółka JFG COMPOSITES, specjalizująca się w produkcji kompozytów do śmigłowców i ściśle współpracująca z PZL-Świdnik, która do tej pory działała na wynajmowanym terenie w Lublinie. Z końcem maja spółka wystąpiła do świdnickiego Ratusza o wydanie decyzji środowiskowej dla „Budowy budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego oraz budynku usługowo-hotelowego, wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową, miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną i zbiornikami wodnymi” na działce nr ew. 79/6, 79/7, obręb Kolonia Świdnik Mały.

Władze miasta zapewniają, że nieustannie pracują nad tym, aby SAG była atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału przez inwestorów, bo nowe firmy to nie tylko miejsca pracy, ale także wpływy z podatków. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here