Samorząd z sercem

Bezpłatna komunikacja dla osób 65 +, innowacyjny system opieki i teleopaski dla seniorów, nowe kluby dla osób starszych, rodzinne domy pomocy to dowód, że Lublin staje się miastem coraz bardziej przyjaznym seniorom. Polityka społeczna miasta nakierowana jest na osoby z niepełnosprawnościami i rodziny borykające się z życiowymi trudnościami.


Około 6 milionów złotych wyda samorząd Lublina w 2020 r. na to, żeby seniorzy, którzy ukończą 65. rok życia, jeździli miejską komunikacją za darmo. W mieście wprowadzono też innowacyjny system opieki nad starszymi schorowanymi osobami, czyli całodobowy system monitoringu. Dodatkowo 400 seniorów otrzymało specjalne teleopaski na rękę, wyposażone w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki.

Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem lub członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy i jeśli sytuacja tego wymaga wzywają pogotowie lub służby ratunkowe. Ten pierwszy w naszym mieście projekt realizowany jest ze środków RPO. Jego koszt to 125 tys. zł.

Osiem nowych klubów

Dla seniorów w tym roku utworzono osiem nowych klubów seniora (sześć przy domach pomocy społecznej, dwa przy Zespole Ośrodków Wsparcia). Powstały też dofinansowane ze środków rządowych dwa nowe centra z pełnym zakresem usług (Senior+) dla 55 osób. – W 2019 roku miasto wprowadziło nowe formy wsparcia: usług opiekuńczych nocnych i weekendowych dla 290 osób w ramach programu „Bank Usług Środowiskowych”. Program współfinansowany jest ze środków RPO, a Miasta Lublin, jako jedyne w Polsce, realizuje taką formę usług. Została rozszerzona oferta dowozu posiłków dla seniorów o kolejne dzielnice – obecnie są to: Kalina, Śródmieście i LSM – informuje Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Inwestycje dla seniorów

Zakończyła się budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna. Oba mieszczą się w dwupiętrowych budynkach połączonych z DPS „Kalina” i oferują w sumie 16 miejsc pobytu całodobowego i 20 dziennego. Miasto skorzystało przy ich budowie głównie ze środków zewnętrznych. – Wartość inwestycji to 3,42 mln zł, z czego dofinansowanie z UE – 2,7 mln zł, dofinansowanie PFRON – 319 tys. zł – informuje Katarzyna Duma. Przy DPS „Kalinowszczyzna” kończy się także budowa nowego ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób z zaburzeniami pamięci i chorych na Alzheimera, przeznaczonego dla 60 osób (30 miejsc pobytu dziennego oraz 30 miejsc pobytu czasowego).

– Wartość inwestycji to 15,3 mln zł, dofinansowanie UE – 8,8 mln zł, dofinansowanie PFRON – 1,1 mln zł – dodaje Katarzyna Duma. Seniorzy mogą skorzystać też z dedykowanej im bezpłatnej Karty Seniora oferującej szeroki wachlarz zniżek w różnych punktach miasta. – W bieżącym roku wydano 3,2 tys. kart, co łącznie stanowi już 18 tys. takich dokumentów – mówi Katarzyna Duma. Mijający rok był też czasem wyjątkowego wydarzenia dedykowanego osobom w podeszłym wieku. Lublin był gospodarzem trzydniowych październikowych Pierwszych Lubelskich Spotkań Seniorów LubSENIOR.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Miasto podsumowuje też wsparcie udzielone w 2019 osobom z niepełnosprawnościami. – W 2019 roku powstały dwa nowe mieszkania wspomagane, przeznaczone dla sześciu osób z niepełnosprawnością. Znajdują się one w lokalach komunalnych przy ul. Legionowej i M. Koryzonowej.

Uruchomiono także pierwszą, miejską wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosmonautów, gdzie można nieodpłatnie wypożyczać łóżka rehabilitacyjne elektryczne, krzesełka kąpielowe oraz balkoniki – mówi rzeczniczka prezydenta Lublina. Od stycznia 2020 roku miasto zapewni także bezpłatny pobyt dzieci z niepełnosprawnością w lubelskich żłobkach. Chce także objąć usługą asystenta osobistego kolejnych stu mieszkańców, dlatego stara się o milion złotych z programu ministerialnego.

W Lublinie powstaje nowy ośrodek wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i 24 miejsca w mieszkaniach chronionych, a także Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone dla 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Utworzono także dwa nowe miejsca całodobowej i cztery dziennej opieki wytchnieniowej w Ośrodku Wsparcia „Beniamin” przy ul. Zbożowej.

Wsparcie rodzin

W ramach wsparcia rodzin Miasto uruchomiło 15 nowych placówek z 620 miejscami dla dzieci. W 2019 roku Miasto oddało do użytku dwa punkty konsultacyjno-doradcze oferujące nieodpłatne poradnictwo rodzinne (prawne i psychologiczne) przy ulicy Hutniczej (siedziba fili nr 3 MOPR) i ul. Unii Lubelskiej (siedziba Caritasu). Obecnie ze wsparcia korzysta 160 rodzin. W lubelskich podstawówkach wdrożono również nowy program w zakresie zasad zdrowego odżywania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową” na który samorząd zarezerwował w budżecie 650 tys. zł.

Stopa bezrobocia w Lublinie w październiku br. wynosiła 4,8%, (poniżej średniej krajowej 5%), a dla województwa 7,1%. W rejestrach jest tylko 8756 osób bez pracy, ale wśród nich nadal ponad 50% pozostaje w długotrwałym bezrobociu. W roku 2019 miasto wydało 7,3 mln zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz 12,8 mln zł na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (EM.K.)

W mijającym roku samorząd Lublina przeznaczył na społeczne działania niemal 605 mln zł. Na wsparcie polityki społecznej, miasto pozyskało ze źródeł zewnętrznych ponad 423 mln zł.
– Polityka społeczna jest kluczowym elementem samorządu i zajmuje ważne miejsce w rozwoju Lublina. Działania nakierowane na rodzinę, dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami są istotne w budowaniu miasta dostępnego, otwartego i przyjaznego dla wszystkich mieszkańców – podkreśla Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here