Sawin i ludzie

W niezwykłą podróż zabiera mieszkańców Sawina Stanisław Błaszczuk w swoim najnowszym wydawnictwie poświęconym tej miejscowości. W jego książce „Sawin historia i ludzie” oprócz opisu Sawina, sylwetek lokalnych przedsiębiorców i ważnych dla gminy ludzi znalazły się zdjęcia osady sprzed kilkudziesięciu lat, które niejeden mieszkaniec będzie oglądał z łezką w oku.

Restauracja Jagiellońska, dawna plebania, gospoda w rynku, stara apteka przy ul. Chuteckiej, Popówka, kościelny przytułek, szkoła czy brukowane ulice – niby każdy sawiniak pamięta, jak wyglądały, ale gdy zobaczy zdjęcia sprzed 30 czy 50 lat, to przypomni sobie coś więcej – młodość, przyjaźnie, rodzinę. A to wszystko za sprawą najnowszego wydawnictwa Stanisława Błaszczuka – książki „Sawin historia i ludzie”.
– Publikacja powstała z wewnętrznej potrzeby ocalenia od zapomnienia wielu ważnych wydarzeń z historii Sawina oraz ludzi, którzy wpisali się w jego dzieje – pisze we wstępie autor. I to najlepsze streszczenie tej ciekawej lektury. W kilkunastu rozdziałach Błaszczuk pisze o współczesnym Sawinie, jego historii, bohaterach II wojny światowej i sawińskiej oświacie, która przez lata wywierała pozytywny i bardzo znaczący wpływ na młodzież. W książce znalazły się także sylwetki przedsiębiorców, od lat kojarzonych z Sawinem, nauczycieli, duchownych a także samorządowców. Wszystko okraszone historycznymi i pamiątkowymi fotografiami, które pełnej szczegółów treści nadają realny kształt. Ta pozycja to wyjątkowa rzecz dla mieszkańców Sawina. Ale i inni dowiedzą się z niej chociażby tego, że miejscowość chętnie odwiedzał znany bard i pieśniarz, autor słynnych „Pięciu lat kacetu” Stanisław Grzesiuk, albo że z Sawina pochodziła kojarzona głównie z Chełmem działaczka społeczna, nauczycielka i sportsmenka – Barbara Korol.

Ludzi, którzy odegrali dla Sawina ważną rolę i którzy w Polsce i świecie odnieśli sukces, jest oczywiście wielu. Tym samym jest miejsce na kolejne publikacje, które i ich upamiętnią.
Pochodzący z Sawina S. Błaszczuk to historyk i regionalista, w latach 1994-2000 prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Chełmie. Przez lata uczył w szkołach średnich w Chełmie i powiecie. Pracował w kuratorium oświaty, Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Lublinie i Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Chełmie. Współtworzy „Rocznik Chełmski”. Autor publikacji: „Z dziejów oświaty w Sawinie”, „Żyłem w ciekawych czasach”, współautor „Dzieje parafii rzymskokatolickiej oraz innych kościołów i związków wyznaniowych w Sawinie” a także licznych artykułów o tematyce regionalnej i pedagogicznej. Był wielokrotnie wyróżniany za swoją pracę przez kuratora oświaty i ministra edukacji. Bogumił Fura