Ścieki w górę o 100 procent?

Mimo że radni odrzucili wniosek WSK w sprawie podwyżek cen wody i ścieków, to i tak prawdopodobnie wejdą one w życie. Jeśli tak się stanie mieszkańcy osiedla Żwirki i Wigury zapłacą za ścieki niemal dwa razy więcej niż dotychczas, bo aż 9,31 zł, a za wodę więcej o 4 grosze.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik złożyła do burmistrza wniosek o zatwierdzenie nowych taryf. Wynika z nich, że opłata za dostarczanie wody dla mieszkańców miałaby wzrosnąć o 4 gr (z 3,13 do 3,17 zł za metr sześcienny). To jednak niewiele w porównaniu do podwyżki cen za odprowadzanie ścieków. W tym przypadku miałaby ona zostać podniesiona o 4 zł 38 gr (z 4,93 do 9,31 zł za metr sześcienny).
Podczas głosowania nad nowy taryfami miejscy radni wypowiedzieli się przeciwko zmianom. Jako powód wskazali błędy formalne we wniosku WSK.
– Przedstawione taryfy nie są do końca zgodne z zapisami w ustawie i rozporządzeniach – mówi Przemysław Kozień, kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej w świdnickim ratuszu. – Nieprawidłowo określono grupy taryfowe oraz wprowadzono rozliczenia ryczałtowe, a nie przeciętne normy zużycia wody. Stwierdziliśmy ponadto niezgodność z zasadami dokonywania zapłaty – w okresie krótszym niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia faktury, a także brak zapisów dotyczących spodziewanej poprawy jakości usług przy wprowadzaniu nowych metod alokacji kosztów – komentuje Kozień.

Podwyżki nieuniknione?

Radni nie wyrazili zgody na zmianę cen, jednak nowa taryfy za wodę i ścieki prawdopodobnie i tak wejdzie w życie. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z przepisami, jeśli rada gminy nie zgodzi się na nowe taryfy (nie podejmie stosownej uchwały) w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku, taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia takiego dokumentu, chyba, że taka taryfa zawiera poważne błędy formalne (na to powoływali się świdniccy radni) albo sam wnioskodawca zdecyduje, aby nowych cen za wodę i ścieki jednak nie wprowadzać i np. przedstawić propozycję zmienionej taryfy. Jak to będzie w Świdniku, na sto procent nie udało się nam rozstrzygnąć. Nikt z pytanych przez nasz urzędników, począwszy od burmistrzów, na rzeczniku urzędu kończąc nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy w tej sytuacji podwyżki wejdą w życie.
– Należy jednak pamiętać, że te podwyżki dotyczą tylko niewielkiej grupy mieszkańców Świdnika – tych, którzy są zaopatrywani w wodę przez WSK, a więc tylko osiedla Żwirki i Wigury – pocieszył jedynie Andrzej Radek, zastępca burmistrza ds. komunalnych. (mg)

Drożej niż w Lublinie

Do zdecydowanej większości domów i firm w Świdniku wodę dostarcza spółka Pegimek. Zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą świdniczanie płacą za metr sześcienny wody 3,82 zł, a za odprowadzenie metra sześciennego ścieków 7,56 zł. Takie ceny obowiązywać będą do końca czerwca tego roku. Dla porównania lublinianie, zgodnie z nową taryfą, obwiązującą od 1 marca tego roku, płacą 3,72 zł za metr sześcienny wody i 5,19 zł za metr sześcienny ścieków.