Ścieki oczyszczane słońcem

Pod koniec stycznia MPWiK rozpocznie budowę elektrowni słonecznej na terenie miejskiej oczyszczalni w Hajdowie. Jej uruchomienie planowane jest już na wiosnę.


Za ponad 8 mln zł stanie tam 6,5 tys. paneli fotowoltaicznych przetwarzających energię z promieni słonecznych na prąd elektryczny. Inwestycja zajmie obszar ok. 5 hektarów.

– 30 grudnia ubiegłego roku MPWiK Sp. z o.o. uzyskało pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,998 MWp. Decyzja uprawomocniła się 7 stycznia br. Inwestycję wykona lubelska firma: Taylor Sp. z o.o., która prowadziła prace projektowe od września 2019 r. Budowa rozpocznie się najpóźniej pod koniec stycznia, zakończenie robót i uruchomienie elektrowni planowane jest na początek drugiego kwartału 2020 r. – mówi Andrzej Pecio, dyrektor Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

Powstanie elektrowni zapowiadane było od 2018 roku i uzależniane od zdobycia środków finansowych, które spółka wodociągowa chciała pozyskać z funduszy unijnych. Ostatecznie sfinansuje ją z własnych środków.

– Efektem budowy elektrowni fotowoltaicznej będzie wyprodukowanie ok. 2000 MWh energii elektrycznej odnawialnej w ciągu roku, co pozwoli na zmniejszenie kosztów eksploatacji oczyszczalni. Cała energia wyprodukowana przez elektrownię będzie zużyta w procesie oczyszczania ścieków – wyjaśnia dyrektor Andrzej Pecio.

Oczyszczalnia w Hajdowie odbiera ścieki z Lublina, Świdnika, Wólki, Konopnicy, Głuska i z gminy Niemce.

Emilia Kalwińska

Firma „Taylor” Sp. z o.o. wybudowała m.in. farmę fotowoltaiczną w Dęblinie. Elektrownia wykonana została w oparciu o panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,312 MW zamieniające światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Energia elektryczna prądu stałego wytworzona przez panele fotowoltaiczne jest tu zamieniona na energię prądu przemiennego o odpowiednich parametrach, za pomocą inwerterów. Przyłączenie inwerterów pracujących na napięciu 0,4kV do sieci SN 15kV umożliwia stacja transformatorowa zlokalizowana na terenie inwestycji.