Seminarium dla przyszłych filologów

W Instytucie Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie zorganizowano seminarium filologiczne. Spotkanie adresowane było do uczniów szkół średnich – trzecioklasistów i maturzystów, zainteresowanych takimi kierunkami studiów jak filologia angielska czy słowiańska.

W seminarium uczestniczyła chełmska młodzież z I LO, II LO i IV LO. Prezentacji kierunków Instytutu Neofilologii chełmskiej PANS dokonali pracownicy uczelni, a także studenci, którzy chętnie odpowiadali na pytania młodszych kolegów. W ramach seminarium odbyły się dwa wykłady: pierwszy pt. „Skąd wiemy, że czytamy dobrą literaturę”, drugi pt. „Tłumacz-filolog, czyli dlaczego wykształcenie filologiczne jest najlepszym wstępem do pracy tłumacza”. Ciekawym akcentem na zakończenie spotkania był koncert w wykonaniu studentów uczelni. To nie pierwsze tego typu seminarium promujące kierunki filologiczne w chełmskiej PANS.

– Organizujemy je w różnej formie i pod różnymi tytułami – mówi dr Tomasz Zygmunt, dyrektor Instytutu Neofilologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. -Chcemy zachęcić młodzież do wyboru tych kierunków studiów. Filologia od zarania dziejów była nauką elitarną. Nie są to łatwe studia, ale po ich ukończeniu są duże możliwości podjęcia pracy. (mo)