Seniorada rozpoczęta

29 maja w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie inaugurujące Senioriadę 2016, która potrwa do października.

 

W ramach Seniorady odbędzie się szereg imprez kulturalnych i sportowych, a także konkursy i spotkania edukacyjne. Inauguracyjne spotkanie otworzyła przewodnicząca rady seniorów Urszula Hus. Głos zabrała też burmistrz Hanna Mazurkiewicz. W swoim wystąpieniu mówiła
o założeniach polityki miejskiej zorientowanej na potrzeby osób starszych. W kolejnej części seniorzy zaprezentowali swoje talenty i aktywności. Wystąpili: chór „Biesiada”, seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w układzie choreograficznym, chór „Jesienne Promyki” z DDPS, męski chór KDK oraz grupa z DDPS w skeczu kabaretowym. (k)