Seniorzy chcą świateł na przejściach

Rada Seniorów zwróciła się do władz miasta i powiatu z apelem o instalację w Krasnymstawie sygnalizacji świetlnej. Pod inicjatywą podpisało się aż 497 osób.

O potrzebie instalacji sygnalizacji świetlnej w Krasnymstawie mówi Urszula Hus, przewodnicząca rady seniorów. – W mieście wzrasta w bardzo szybkim tempie liczba poruszających się pojazdów. Szkoły usytuowane są w pobliży niebezpiecznych miejsc, dotyczy to też dotarcia do kościoła, szpitala i cmentarza – czytamy w piśmie, jakie Hus przekazała na ręce Mirosława Księżuka z rady powiatu. Seniorzy podkreślają, że w Krasnymstawie rośnie liczba potrąceń pieszych i wypadków z ich udziałem.

– Funkcjonowanie sygnalizacji świetlnej wyrabia i utrwala nawyki bezpiecznego poruszania się w mieście – zauważa Hus i dodaje, że Krasnystaw jest chyba jedynym powiatowym miastem w regionie, który nie ma przejścia ze światłami. – Statystyki policyjne pokazują, że w 2016 r. zanotowano 6937 wykroczeń, natomiast w 2017 r. było ich o 713 więcej. Dodać należy, że w policji w 2017 r. zgłoszono 222 przypadki przekraczania prędkości, z czego potwierdzono 190. A ilu nie zgłoszono? Są to dane dotyczące powiatu, ale mieszczą się w nich niebezpieczne wydarzenia w mieście – pisze przewodnicząca Rady Seniorów. Pod petycją podpisało się 497 osób. Interpelację w tej sprawie na ręce zarządu powiatu złożył już radny Księżuk. KG