Seniorzy czekają na przyjazne miejsca

Można zgłaszać kolejne miejsca przyjazne seniorom. To już ósma edycja popularnego ratuszowego konkursu. Do tej pory na mapie Lublina znalazły się już 353 takie punkty, w których starsi ludzie mogą liczyć na szczególną pomoc i uprzejmą obsługę.


W miejscach oznakowanych stylizowanymi czerwonymi i zielonymi sylwetkami starszych osób seniorzy mogą uzyskać m.in. zniżki. Miejsca są też dostosowane dla osób mających trudności z poruszaniem się. Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie certyfikatu i jego przesłanie do Rady Seniorów Miasta Lublin w terminie do 20 września br. Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe są do pobrania w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych lub na stronie www.um.lublin.eu, zakładka Seniorzy. (EM.K.)