Seniorzy mają swój Klub

Gmina Łopienik Górny zakończyła prace związane z utworzeniem Klubu Senior+. Inwestycję zrealizowano w ramach w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020, przy udziale środków budżetu państwa.

Dzięki realizacji zadania w Łopienniku powstał klub z miejscem dla 15 seniorów. Placówka utworzona została przy Gminnym Ośrodku Kultury poprzez przebudowę i adaptację części pomieszczeń oraz zakup dodatkowego wyposażenia, co przyczynia się do poprawy stanu budynku, jego atrakcyjności i funkcjonalności.

– Działalność Klubu Senior+ nakierowana będzie na aktywizację osób starszych, zaangażowanie ich w różnego typu zajęcia prowadzone w utworzonych i wyposażonych pomieszczeniach – czytamy na stronie urzędu gminy Łopiennik Górny. Klub oferować będzie seniorom organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, kulinarne i aktywizacyjne, spotkania i wyjazdy integracyjne. Działalność Klubu rozpocznie się tak szybko jak tylko znikną ograniczenia i zakazy funkcjonowania tego typu placówek, wynikające z zagrożenia epidemicznego.

Zakres projektu obejmował: wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i kotłem na biomasę (pellet), wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę opraw oświetleniowych na LED, montaż zadaszenia nad wejściem, montaż przesuwnej ścianki działowej, zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń Klubu (stoły, krzesła, szafa, wieszaki, rolety i zasłony, sprzęt AGD, naczynia kuchenne, sprzęt RTV, sztalugi i maty gimnastyczne). Wartość inwestycji wyniosła 176 tys. zł (dotacja z budżetu państwa – 140 tys. zł, środki własne gminy – 36 tys. zł). (k)