Seniorzy rządzili Lublinem

Tegoroczne odchody Dni Seniora zakończyły się w czwartek, 23 czerwca, uroczystym koncertem pt. „Liczy się tylko miłość” w wykonaniu Piotra Selima, Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska i zespołu Ladies Quartet. Seniorzy rządzili Lublinem przez 10 dni z symbolicznym kluczem do bram miasta pożegnali się na gali w Teatrze Muzycznym.
Seniorzy rządzili Lublinem – Dziękuję z całego serca za to że mamy te Dni Seniora i że w naszym mieście mamy dobrych ludzi, którzy nas dostrzegają – mówiła w imieniu najstarszych lublinian Alina Gucma, przewodnicząca Rady Seniorów. Tegoroczny program Dni Seniora bogaty był w ponad 450 wydarzeń, koncertów, spektakli, darmowych porad medycznych i prawnych. – To państwo kreowaliście ten czas. Dziękuję wam za aktywność, pomysłowość, mądrość życiową i wiedzę – powiedziała Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.
Osiem osób współtworzących aktywne senioralne środowisko w naszym mieście otrzymało Medale Prezydenta Miasta Lublin za swoje szczególne zaangażowanie. Laureatami medali zostali: prof. Wanda Brzyska – emerytowany pracownik naukowy, spadochroniarka związana ze środowiskiem lotnictwa; Elżbieta Iwanicka – koordynator Lubelskiego Centrum Aktywności Seniorów, Międzypokoleniowego Klubu Wolontariusza działającego w ramach Oddziału Lubelskiego Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej; Leszek Gęca – kierownik artystyczny i choreograf zespołu Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej i Miejskiej „Sławiniacy”; Anna Gińko-Furmanik – koordynatorka Klubu Aktywnego Seniora LSM; Anna Kuszneruk – koordynatorka wszystkich inicjatyw sportowych w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, założycielka formacji tanecznej FLOW; Krystyna Anna Płatakis – żołnierz Armii Krajowej, autorka książki pt. „Póki pamięć dopisuje, póki jeszcze czas”; Janusz Stachowicz – prezes Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Lubelskiego; Zofia Wronko – piosenkarka, aktywna seniorka zaangażowana w liczne inicjatywy dedykowane seniorom. Specjalne wyróżnienie w formie grawertonu otrzymał Stanisław Leszczyński – założyciel, dyrektor, kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1953-2009).

Podziękowaniom nie było końca…

Seniorzy rządzili Lublinem STR 4 Lublin (3)Instytucje wyjątkowo zaangażowane w realizację tegorocznej edycji Lubelskich Dni Seniora otrzymały od prezydenta Krzysztofa Żuka wyróżnienia. Nagrodzono: Miejską Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Szkołę Superbabci i SuperDziadka, Fundację Wsparcia Wzajemnego „Klucz”, Stowarzyszenie „Zawsze Aktywni”, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie oraz Teatr Muzyczny w Lublinie. Rada Seniorów Miasta Lublin przyznała również trzy wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie przy realizacji licznych inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację i integrację środowiska lubelskich seniorów: Annie Walczak, zastępcy dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie, Halinie Kobylarz, prezes Fundacji Lubelskiego Uniwersytetu II Wieku a także Andrzejowi Zdunkowi, dyrektorowi Domu Kultury LSM w Lublinie. Uroczystość prowadziła Ewa Dados, pełnomocnik prezydenta miasta Lublin ds. seniorów.(EM.K.)