Seniorzy z nowymi perspektywami

„Opaski życia”, asystenci osób niepełnosprawnych, prozdrowotne szkolenia i mobilne usługi opiekuńcze – to tylko kilka z założeń projektu, jaki z myślą o najstarszych mieszkańcach będzie realizował Urząd Miasta Świdnik.


Podczas ostatniej przedwyborczej sesji miejscy radni wyrazili zgodę na przystąpienie Świdnika do realizacji projektu pod nazwą „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu powiatu świdnickiego”. Jego liderem jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk, a UM Świdnik będzie jej partnerem.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi, także w ramach działań prowadzonych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Program będzie skierowany do 120 osób – 90 kobiet i 30 mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok życia, zamieszkują na terenie Świdnika i powiatu świdnickiego oraz korzystają z pomocy społecznej lub do tej pomocy się kwalifikują.

W ramach programu do MCUS zostanie zakupiony aparat do terapii i treningu EEG Biofeedback. Wykonana zostanie także zewnętrzna minisiłownia dla osób starszych. Do świdnickich seniorów biorących udział w programie trafią również opaski życia ułatwiające szybkie wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby wraz z abonamentem na ponad dwa lata. W projekcie zaplanowano również zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzenie szkoleń dla seniorów.

Koszt projektu to około 800 tys. zł, ale będzie on realizowany głównie dzięki środkom unijnym. Wkład miasta to ok. 90 tys. zł. Realizacja projektu potrwa do końca 2020 roku. (w)