Sesja ekspresem

Zaledwie 13 minut, i to z przerwą spowodowaną przez problemy techniczne, trwała ostatnia sesja Rady Gminy Urszlin. W błyskawicznym tempie i bez dyskusji podjęto trzy uchwały i radni rozeszli się do domów.

Posiedzenie zostało zwołane na piątek (28 października), a głównym powodem organizacji obrad była konieczność dokonania niezbędnych zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Zaczęło się jednak od awarii technicznej związanej z brakiem internetu, w związku z czym przewodniczący Piotr Kamela musiał zarządzić głosowanie starą metodą, czyli nie poprzez wciśnięcie guzika przez radnych, a przez podniesienie ręki i imienne wyczytanie swojego stanowiska.

Pierwsza uchwała związana była z petycją, która wpłynęła do rady gminy. Jej autor postulował o powołanie tworu w postaci młodzieżowej rady gminy (identyczne pisma wpłynęły do wszystkich samorządów powiatu włodawskiego). Dariusz Warchał, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił zebranym stanowisko komisji, które wskazywało na uznanie petycji za bezzasadną i tak też zdecydowano w głosowaniu. Nie oznacza to wcale, że młodzieżowa rada w Urszulinie nie powstanie.

– Patrząc na to w szerszym kontekście, taki twór na pewno będzie generował koszty – mówił wójt Tomasz Antoniuk. – Ale takie ciała doradcze, jak młodzieżowa rada czy rada seniorów, mogłyby również wnieść wiele dobrego. Na chwilę obecną proponuję, by przeprowadzić w tej materii wstępne działania konsultingowe w szkołach, porozmawiać o takim pomyśle z nauczycielami i młodzieżą. Ja zaś po nowym roku postaram się przedstawić państwu koszty działania takich ciał doradczych. Wtedy wrócimy z propozycja na sesję i zdecydujecie, czy ich powołanie jest potrzebne i czy gminę na to stać – dodał wójt.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły zmian w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej. Omówiła je skarbnik Hanna Waręciak, tłumacząc, że koniec roku wymaga wprowadzenia korekt niezbędnych do realizacji niektórych inwestycji jak choćby dostępności Urzędu Gminy, montażu w nim windy czy inwestycji wodno-kanalizacyjnych. Interpelacji i wolnych wniosków nie było, więc na tym przewodniczący zakończył obrady. (bm)