Na sesji o kolektorze

Miasto Świdnik stara się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na m.in. kontynuację budowy kolektora deszczowego. Kwota, jaką może otrzymać na ten cel to ok. 29 mln zł.


W poniedziałek, 5 czerwca, Rada Miasta Świdnik spotkała się na zwołanej na wniosek burmistrza nadzwyczajnej sesji. Spotkanie zorganizowano z uwagi na potrzebę wpisania w Wieloletnią Prognozę Finansową inwestycji pod nazwą „Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik”. Zadanie to związane jest z budową kolektora odprowadzającego wody deszczowe z terenu miasta i zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gmina może otrzymać dofinansowanie w kwocie ponad 29 mln. zł. Jednym z warunków otrzymania funduszy jest zabezpieczenie wkładu własnego, dlatego na ten cel radni przenieśli 1,6 mln zł.
– Nasz wniosek znalazł się na 10 miejscu ogólnopolskiej listy rankingowej i przeszedł do II etapu konkursu – mówi zastępca burmistrza Andrzej Radek – To bardzo dobra informacja, mamy duże szanse na otrzymanie funduszy, które pozwolą niemal w całości sfinansować szeroką skalę tej inwestycji. Ze względu na wysoki koszt zadania, przedsięwzięcie realizowane było dotychczas w etapach, jako odrębne zadania w kolejnych budżetach rocznych. (opr. w)