Siedem chodników na raz

Aż 45 ofert wpłynęło do przetargu na budowę i modernizację siedmiu chodników w mieście, realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Cena nie była jedynym kryterium. Zarząd Dróg Miejskich bierze pod uwagę również termin wykonania prac i okres gwarancyjny. Na kilku inwestycjach będą oszczędności.

W tym roku miasto wykona 20 inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego, głównie chodniki. Zarząd Dróg Miejskich postanowił połączyć w jeden przetarg budowę i modernizację siedmiu chodników. Oferty należało złożyć oddzielnie na każde zadanie. W sumie do ZDM wpłynęło ich aż 45.
Budowę chodnika przy ul. Wygon, na którą miasto zaplanowało 250 tys. zł, najtaniej wyceniła firma z Hrubieszowa Euro-Partner Norbert Rudawski – 200 tys. zł. Inwestycję zamierza wykonać w ciągu trzech miesięcy z zachowaniem pięcioletniej gwarancji. W sumie na to zadanie ZDM dostał aż dziewięć ofert. – Każdą sprawdzamy z osobna, bo cena nie była jedynym kryterium. Na ogólną ocenę wpływ będą miały również termin realizacji inwestycji i okres gwarancji – podkreśla Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie.
Kolejne zadanie dotyczy modernizacji chodników wraz ze zjazdami przy ul. Władysława Reymonta. Najatrakcyjniejszą ofertę złożyło na nie Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie, które chodnik zamierza przebudować w 100 dni z pięcioletnią gwarancją. MPRD wyceniło inwestycję na 94 773 zł. W budżecie miasta na chodnik przy Reymonta zaplanowano z kolei 100 000 zł.
Trzecia inwestycja to modernizacja chodnika przy ul. Żwirki i Wigury, na odcinku od ul. Katedralnej do ul. Jana Kazimierza. W budżecie na to zadanie jest zapisane 50 000 zł. Jedyną firmą, która zmieściła się w tej kwocie, jest MPRD. Przebudowę chodnika wyceniła na 48 771 zł, określając termin realizacji zamówienia na 80 dni i dając 5 lat gwarancji.
W tym roku zostanie również przebudowany chodnik po prawej stronie ul. Siedleckiej, na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Partyzantów. W budżecie zaplanowano 65 000 zł, ale po otwarciu ofert okazało się, że jest to niewystarczająca kwota. Najlepszą ofertę złożyła firma Sellgmann Daniel Suchowierski z Okszowa – 75 589 zł. Inwestycję zamierza wykonać w ciągu 2 miesięcy z zachowaniem aż 7-letniej gwarancji.
Kolejne zadanie związane jest z niewielkim odcinkiem chodnika przy ul. Żwirki Wigury, od budynku nr 5 do nr 13. W 30 000 zł jakie zarezerwowano w budżecie miasta, zmieściły się trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę – 27 002 zł złożyło MPRD, tuż za nim – Sellgmann Daniel Suchowierski – 28 455 zł i DS Budownictwo Jarosław Dybkowski z Chełma. Dwie ostatnie firmy zaproponowały korzystniejsze termin zarówno realizacji, jak i gwarancji, odpowiednio 60 dni i 84 miesiące, przy 80 dniach i 5 latach oferowanych przez MPRD.
Dwa ostatnie zadania dotyczyły niewielkich inwestycji. Pierwsze modernizacji chodnika przy ul. Kamieńskiego od nr 2 do nr 4, na co w budżecie zaplanowano 14 000 zł. Najniższą ofertę złożyła firma DS Budownictwo Jarosław Dybkowski – 12 283 zł. Z pracami zamierza uporać się w miesiąc, a okres gwarancyjny to aż 7 lat. Drugie zadanie to modernizacja drogi zjazdowej z ul. 11 Listopada w drogę osiedlową przy budynku nr 4. Na całość miasto zaplanowało 15 000 zł. Po otwarciu ofert okazało się, że na tej inwestycji będzie około 10 tys. zł oszczędności. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Brunpol” z Krupego – 4 175 zł, ale dało zaledwie 3-letnią gwarancję. Na niespełna 1 000 zł więcej roboty wycenił Zakład Usług Budowlanych i Drogowych Marian Flis z Włodawy. Firma ta zaproponowała aż 7 lat gwarancji. Rozstrzygnięcie wszystkich siedmiu przetargów nastąpi na przełomie marca i kwietnia br. Już teraz widać, że na wykonaniu chodników miasto będzie mogło zaoszczędzić około 50-60 tys. zł.
* * *
Siedem ofert wpłynęło natomiast do przetargu na przebudowę ul. ks. Marcelego Mrozka wraz z parkingiem i instalacją oświetleniową. Zamówienie to prowadzi nie Zarząd Dróg Miejskich, a Biuro Inwestycji Miejskich w chełmskim magistracie. Na realizację zadania w budżecie jest 250 000 zł. W tej kwocie zmieściły się dwie firmy, Globin Sławomir Siejo z Chełma (240 382 zł) i MPRD (249 450 zł). Obie zapewniają, że inwestycję zakończą do połowy lipca z pięcioletnim terminem gwarancji. (ptr)