Siedem grzechów wójta

W najbliższą niedzielę (1 października) mieszkańcy gminy Kamień zdecydują czy Roman Kandziora nadal będzie ich wójtem. Inicjatorzy referendum zapowiadają na ten tydzień ostrą kampanię, aby ludzie poszli do urn. Planują m.in. dystrybucję ulotek z „siedmioma grzechami wójta”.

Takiego poruszenia w gminie Kamień dawno nie było. Tematem numer jeden jest referendum w sprawie odwołania wójta Romana Kandziory. Inicjatorzy referendum nie próżnują. Wystąpili o udostępnienie wiejskich świetlic, w których planują spotkania z mieszkańcami.
– Stawiamy na politykę informacyjną – mówi Dariusz Daniel, pełnomocnik inicjatora referendum. – Zamierzamy rozdać ludziom ponad tysiąc ulotek, w których wymienionych będzie siedem grzechów wójta. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, ale chcemy, aby dotarły do każdego gospodarstwa domowego. Uruchomiona zostanie też strona internetowa poświęcona referendum. Chcemy zachęcić jak największą liczbę osób do głosowania.
Wójt Kandziora ze spokojem czeka na 1 października, realizując swoje obowiązki. W piątek wyjechał służbowo. Ale urzędnikom nerwowa atmosfera trochę się udziela. Tym bardziej, że przy organizacji referendum mają sporo formalności do załatwienia. Ścieżki w tej procedurze przetarte nie są, bo to przecież pierwsze w historii gminy Kamień tego typu głosowanie. Na stronie internetowej chełmskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego jest mnóstwo dokumentów w tym haromonogram poszczególnych działań urzędników w związku z referendum. W tym tygodniu do Urzędu Gminy Kamień mają być dostarczone i przekazane wójtowi w depozyt karty do głosowania. Zgodnie z przepisami o miejscu przechowywania kart, terminie i trasach ich dystrybucji w dniu referendum musi być powiadomiona policja. Głosy będzie można oddawać w godzinach 7.00 – 21.00 w pięciu lokalach wyborczych: w szkołach podstawowych w Czerniejowie i Kamieniu, a także w świetlicach wiejskich w Wolawcach, Strachosławiu i Pławanicach. Po zamknięciu lokali wyborczych komisja zliczy głosy i przygotuje w tej sprawie protokół, który następnie wywieszony będzie do wiadomości publicznej. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż 1113 osób uprawnionych do głosowania. Z kolei wynik referendum będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie odwołania wójta zostanie oddanych więcej niż połowa ważnych głosów. (mo)