Siedem tysięcy brutto

To średnie zarobki dyrektora szkoły podstawowej w Lublinie. Między innymi tego można się dowiedzieć z oświadczeń majątkowych za 2015 rok, złożonych przez szefów lubelskich podstawówek, które prezentujemy poniżej.
Alina Aleksandrowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46. Zaoszczędziła 10 tys. zł. Ma mieszkanie warte 300 tys. zł (własność małżeńska) i działką rolną 11 arów wartą 2 tys. zł. (wartość odrębna). W 2015 roku jej dochód z tytułu pensji dyrektora wyniósł ponad 82 tys. zł i 1761 zł z Funduszu Socjalnego. Spłaca kredyt konsumpcyjny w wysokości 12 tys. zł.

Marek Błaszczak – dyrektor SP nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi. Ma 28 tys. zł, mieszkanie warte 300 tys. zł. Za pracę na stanowisku dyrektora otrzymał ponad 84 tys. zł, z umów zlecenia – ponad 15 tys., z praw autorskich – 719 zł. Jeździ Subaru Legacy z 2009 roku i Nissanem Micra z 2011 roku. Spłaca kredyt mieszkaniowy, aktualnie 17 tys. zł.

Alina Broniowska – dyrektor SP nr 4. Ma mieszkanie warte ok. 250 tys. zł. Z umowy o pracę uzyskała ponad 77 tys. zł, z funduszu socjalnego 1800 zł. Zobowiązania pani dyrektor wobec instytucji finansowych wynoszą ponad 88 tys. zł.

Jolanta Chotkowska – dyrektor SP nr 27. Ma oszczędności w wysokości 32 tys. zł i papiery wartościowe o wartości ponad 29 tys. zł. Dysponuje mieszkaniem wartym 220 tys. zł i działką rolną wartą 10 tys. zł (wszystko współwłasność małżeńska). Z pensji dyrektorskiej zarobiła blisko 93 tys. zł, z funduszu socjalnego – 1267 zł, z praw autorskich – 1944 zł, a z działalności wykonywanej osobiście – 132 zł. Samochód – Volkswagen Jetta z 2012 roku.

Ewa Gęca – dyrektor SP nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi. Dysponuje środkami w wys. 30 tys. zł. Ma dom o wartości 200 tys. zł (jedną trzecią) i mieszkanie warte 240 tys. zł (jedna druga), wszystko współwłasność małżeńska, ponadto trzecią część działki do nieruchomości wartej 100 tys. zł i połowę własność działki rekreacyjnej z domkiem o wartości 70 tys. zł. Z tytułu pracy uzyskała blisko 80 tys. zł, z umowy zlecenia 88 zł. Spłaca leasing na samochód w wys. 100 tys. zł i kredyt hipoteczny – wys. 178, 5 tys. zł.

Jolanta Józefaciuk – dyrektor SP nr 31. Ma 63 tys. zł oszczędności, mieszkanie warte 320 tys. zł, 149 akcji Zakładów Azotowych Puławy, z których osiągnęła dochód 790 zł. Należność ze stosunku pracy wyniosła blisko 83 tys. zł, z umowy zlecenia – 220 zł, z umowy najmu 4350 zł.

Jerzy Kolowca – dyrektor SP nr 42. Ma mieszkanie o pow. 59 mkw. warte 300 tys. zł (częściowo wspólna własność majątkowa). Pensja dyrektora wyniosła ponad 92 tys. zł, z umowy zlecenie uzyskał 944 zł. Samochód to Ford Focus z 2010 roku. Zobowiązania finansowe – kredyt na zakup mieszkania. Aktualnie do spłaty ma 10,2 tys. CHF.

Sławomira Kryńska – dyrektor SP nr 34. Ma 1438 zł oszczędności. Dysponuje działką o pow. 604 mkw. wartą 30 tys. zł (własność małżeńska). Z tytułu pracy uzyskała ponad 80 tys. zł, z umów dzieło i zlecenia 3360 zł. Spłaca dwa kredyty konsumpcyjne w wys. łącznej blisko 25 tys. zł, kredyt mieszkaniowy w wys. 148 tys. CHF. Linia kredytowa – 26 tys. zł.

Mariusz Lisek – dyrektor SP nr 7. Odłożył 151 tys. zł. Ma mieszkanie warte 230 tys. zł (własność odrębna). Dochód za miniony rok wyniósł ponad 80 tys. zł, z umowy zlecenie uzyskał 220 zł. Jeździ Audi A4 z 2007 roku. Ma niewykorzystaną linię kredytową w wys. 40 tys. zł.

Ewa Momot – dyrektor SP nr 10. Dysponuje mieszkaniem wartym 210 tys. zł (wł. odrębna). Dochód z tytułu umowy o pracę wyniósł ponad 66 tys. zł, z umów zlecenia ponad 18 tys. zł, z innych źródeł 2993 zł. Spłaca kredyt na zakup mieszkania – aktualnie 175 tys. zł.

Celina Nikolska – dyrektor SP nr 25. Ma 86 tys. zł oszczędności na lokacie i rachunku ROR. Jest współwłaścicielką mieszkania wartego 400 tys. zł i działki z domkiem wartymi 38 tys. zł (z małżonkiem). Z umowy o pracę uzyskała ponad 83 tys. zł, z umów o dzieło i zlecenia ponad 10 tys.

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – dyrektor SP nr 6. Ma dom warty 350 tys. zł i mieszkanie wycenione na 180 tys. zł oraz 19-arową działkę wartą 30 tys. (wszystko własność odrębna). Dochód za miniony rok wyniósł ponad 81,5 tys. zł. Spłaca pożyczkę gotówkową – do uregulowania zobowiązań pozostało 38,5 tys. zł.

Henryka Olszak – dyrektor SP nr 48. Ma odłożone ponad 37 tys. zł, 1833 euro i 583 funty. Dysponuje mieszkaniem służbowym o pow. 54 mkw., gospodarstwem rolnym z domkiem i budynkiem gospodarczym wartymi 120 tys. zł (szósta część własności) oraz łąką o pow. 0,17 ha wartą ok. 3 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w SP uzyskała ponad 72 tys. zł, z umów dzieło i zlecenia 3184 zł, z innych źródeł 713 zł. Jeździ 10-letnim Fordem Focusem.

Marianna Olszańska – dyrektor SP nr 51. Zaoszczędziła 370 tys. zł. Ma dom o pow. 40 mkw. warty 70 tys. zł i mieszkanie o pow. 29 mkw. warte 180 tys. zł. (wartość odrębna), a ponadto działkę o wartości 2100 zł. Z tytułu zatrudnienia otrzymała 110 tys. zł, z umowy zlecenia 1644 zł. Jest współwłaścicielką samochodu Chevrolet Aveo z 2010 roku.

Kinga Ostrowska – dyrektor SP nr 20. Ma dwa mieszkania warte razem 544 tys. zł. Z tytułu umowy o pracę zarobiła ponad 80 tys. zł, z pracy w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 687 zł, dochód z wynajmu mieszkania to 8,8 tys. zł. Spłaca kredyt hipoteczny na zakup mieszkania – aktualna wysokość to ponad 124 tys. zł.

Elżbieta Pieczonka – dyrektor SP nr 43. Ma własnościowe mieszkanie warte 214 tys. zł. Zarobki za 2015 rok wyniosły ponad 90 tys. zł (pensja dyrektorska), 176 zł (umowa zlecenie) i 1923 zł z funduszu socjalnego. Spłaca pożyczkę konsumencką, aktualne zobowiązania to ponad 52 tys. zł.

Jerzy Piskor – dyrektor SP nr 21. Ma mieszkanie warte 300 tys. zł. Na stanowisku dyrektorskim zarobił ponad 82 tys. zł, z innych źródeł 1423 zł. Wysokość zaciągniętego kredytu konsumpcyjnego to ponad 11 tys. zł, odnawialnego – 13,8 tys. zł, limit na karcie kredytowej – 6522 zł.

Irena Pogoda – dyrektor SP nr 24. Jest posiadaczem mieszkania o wartości 300 tys. zł i domku letniskowego (dzierżawa) wartego 20 tys. zł. Z tytułu dyrektorskiej pensji uzyskał 81 tys. zł, z umów zlecenia i dzieło 8690 zł. Spłaca dwa kredyty hipoteczne na mieszkanie w wys. 1278 USD i ok. 21 tys. ChF oraz kredyt na remont w wys. 6,2 tys. zł.

Honorata Pukos – dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Zaoszczędziła 20 tys. zł. Ma mieszkanie warte 120 tys. zł. Dochód z tytułu pensji dyrektora wyniósł ponad 103 tys. zł, z pracy nauczycielskiej – ponad 15 tys. zł, z emerytury – powyżej 45 tys. zł a z udziału w komisji egzaminacyjnej – 165 zł.

Ewa Sadowska – dyrektor – SP nr 40. Ma mieszkanie warte 300 tys. zł – własność małżeńska, 12,5 tys. zł oszczędności i działkę budowlaną ze starym domem i zabudowaniami – własność odrębna. Roczny dochód z tytułu zatrudnienia w szkole wyniósł ponad 86 tys. zł, z umów dzieło i zlecenia ponad 17 tys. zł. Posiada samochód Toyotę Yaris z 2013 roku.

Elżbieta Satowska – dyrektor SP nr 30. Ma dom o pow. 215 mkw. na działce 587 mkw. o łącznej wartości 450 tys. zł (własność małżeńska) i mieszkanie warte 140 tys. zł (odrębna własność, połowa udziału). Dochód z tytułu pensji dyrektora wyniósł ponad 98 tys. zł, z umowy o dzieło 20,3 tys. zł, z praw autorskich 664 zł. Jeździ Seatem Altea z 2009 roku. Zobowiązania kredytowe wynoszą ponad 61 tys. zł.

Małgorzata Stacharska – dyrektor SP nr 52. Ma zaoszczędzone 5 tys. zł, mieszkanie własnościowe warte 350 tys. zł i garaż warty 32 tys. zł. Pensja dyrektorska wyniosła ponad 78 tys. zł, dochód z funduszu socjalnego 1813 zł, a z umów zlecenie 2228 zł.

Marcin Stec – dyrektor SP nr 23. Ma 1,5 tys. zł, mieszkanie z garażem i działką warte 370 tys. zł (własność małżeńska). Z umowy o pracę uzyskał ponad 95 tys. zł, z działalności wykonywanej osobiście 1600 zł. Spłaca dwa kredyty hipoteczne, do spłaty pozostało 31 tys. CHF i 263 tys. zł.

Urszula Wesołowska – dyrektor SP nr 3. Posiada dom warty 250 tys. zł i działkę rolno-budowlaną wartą 100 tys. zł (wszystko własność małżeńska). Z tytułu pracy uzyskał ponad 82 tys. zł, z innych źródeł 2549 zł, z umów o dzieło i zlecenia 376 zł.

Marek Woźniak – dyrektor SP nr 29. Jest właścicielem mieszkania wartego 280 tys. zł. Z umowy o pracę w SP zarobił ponad 85 tys. zł, z innych źródeł 44 zł. Spłaca kredyt hipoteczny – pozostało do spłaty 52,8 tys. zł.

Mirosław Wójcik – dyrektor SP nr 38. Odłożył 24 tys. zł i 100 USD. Ma mieszkanie warte 250 tys. zł, hektar ziemi ornej warty 20 tys. zł (własność odrębna).Jest współudziałowcem działki o pow. 620 mkw. z garażem bez instalacji (3/42 własności – wyceniona na 25 tys. zł). Dochód dyrektora wyniósł ponad 85 tys. zł, z umowy zlecenie 300 zł. Jeździ Fiatem Sedici z 2012 roku. Not. CH