Siedliszcze – Ciekawostki lokalne (58)

Identyczne nazwy
„13 maja 1432 r. w Słubicy, król Władysław Jagiełło nadaje „Maciejowi alias Smokowi de Ślepowrony wsi „Siedliszcze” w Ziemi Chełmskiej i brzegu rzeki „Gdolya” na sadzwki”. (…) Nadana drogą zastawu Maciejowi Smokowi wieś królewska Siedliszcze, obecnie (1926 r.) wieś i folwark nad Bugiem w powiecie włodawskim, należąca do gminy Bytyń a parafii Uhrusk. Nie jest identyczną z osadą miejską tej samej nazwy, leżącej w powiecie chełmskim. (…) Siedliszcze dane Smokowi leży u ujścia Uherki do Bugu”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Pisarz i rysownik

Jak podaje Encyklopedia PWN 28 czerwca 1828 roku w Siedliszczu urodził się Leon Kunicki (zm. 8 I 1873 w Warszawie) pisarz i rysownik. Współpracował z prasą warszawską, głównie z „Tygodnikiem Ilustrowanym” i „Biblioteką Warszawską”, zamieszczając rysunki i teksty o charakterze humorystycznym z tendencją umoralniającą, m.in. „Nad-Bużne obrazki i powiastki” (t. 1–3 1857), „Szkice humorystyczne rysunkowe i literackie” (1868), „Wędrówki stryjaszka” (1869). W monografii powiatu włodawskiego A. Wawryniuka o Kunickim czytamy z kolei m.in.: „w 1829 roku w Siedliszczu urodził się Leon Kunicki (zm. 1873), autor licznych powieści i opowiadań z życia mieszkańców okolicznych terenów. Siedzibę dóbr przeniósł on do Starego Stulna, obecnie nad starorzeczem Bugu, i tam spędził większą część życia”.

Przedwojenna wieś i kolonia

„Według spisu z 30 września 1921 r. Siedliszcze wieś i kolonia należały do gminy Sobibór. Wieś posiadała 111 domów i 3 inne budynki z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 816 osób, w tym 397 mężczyzn oraz 419 kobiet, w tym 94 rzymskokatolików, 686 prawosławnych i 36 wyznania mojżeszowego. 768 osób deklarowało narodowość polską, 40 rusińską i 8 żydowską. Kolonia: 2 domy, w których mieszkały 43 osoby, w tym 21 mężczyzn i 22 kobiety, w tym 30 rzymskokatolików, 1 prawosławny i 12 wyznania mojżeszowego. 42 osoby podawały narodowość polską, a 1 rusińską”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

News will be here