Skazani na wieczne planowanie?

Właściciele działek rolnych przy ulicach Poligonowej i Zelwerowicza nie odpuszczają miejskim planistom i powołali… Komitet Właścicieli Gruntów Skazanych na Wieczne Planowanie.
– Uznaliśmy, że siła naszego głosu będzie większa po takim umocowaniu prawnym. Żądamy zakończenia tego okresu ubezwłasnowolnienia – mówi Leszek Barczak, przewodniczący Komitetu. Sam w sprawie gruntów dopytuje urząd miasta od… 1997 roku.
W pierwszej uchwale Komitet pisze o przeznaczeniu gruntów właścicielskich z ww. terenu (w uchwalanym właśnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przyp. red) pod budownictwo mieszkaniowe. – Ten zapis służy temu, by w wypadku dalszego odwlekania mogły być tu realizowane inwestycje zabudowy jednorodzinnej. Nie sprzeciwimy się jednak, jeśli do 2018 roku miasto wyznaczy cały teren [tj. ok. 50 hektarów] pod nowy cmentarz komunalny. Nie interesuje nas wykup mniejszych działek, rozbity na kolejne dziesiątki lat – mówi Barczak. CH