Skok o 900 proc.!

O ponad 900 proc. wzrosną w Lublinie opłaty za użytkowanie wieczyste w ciągu najbliższych lat. Właściciele garaży są przerażeni. Do 2020 r. opłaty powiększą się w ich przypadku z 70 zł do prawie 700 zł rocznie. Interweniuje radny Marcin Nowak (Wspólny Lublin).


Podwyżka ma być stopniowa, ale już w pierwszym roku jej obowiązywania będzie dotkliwa.
– Proszę zauważyć, jak duży wzrost w opłatach spadnie na właścicieli garaży. Najpierw 450 zł, potem 600 zł, w końcu 700 złotych. O ponad 900 procent – wylicza radny Nowak, który zwrócił się do prezydenta Lublina, żeby ten przeanalizował skalę tej podwyżki. O interwencję poprosili go właściciele garaży przy ul. Spadochroniarzy w Lublinie, którzy niedawno otrzymali zawiadomienia o zmianie stawek za prawo do użytkowania wieczystego.
– Znaczący wzrost opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów spowodowany jest wzrostem cen rynkowych nieruchomości w mieście. Takie sytuacje mają miejsce w całej Polsce – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina. – W związku z powyższym właściciele garaży usytuowanych w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy otrzymali w miesiącu sierpniu bieżącego roku wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej wraz z propozycją przyjęcia, z dniem 1 stycznia 2018 r., nowej opłaty rocznej. Dotyczy to ok. 180 właścicieli garaży przy tej ulicy, jak i wszystkich użytkowników wieczystych w mieście – dodaje.
Ratusz podpowiada, że każdy użytkownik wieczysty w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wypowiedzenia może złożyć, za pośrednictwem prezydenta Lublina, wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, czy aktualizacja opłaty jest uzasadniona.
Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Można się od tego odwoływać. BACH

Nibywłasność

Wprowadzone w 1961 r. prawo użytkowania wieczystego przypomina prawo własności, ale nim nie jest. Prawem użytkowania wieczystego można handlować. Właściciel budynku, garażu itp. kupił do nich prawo, ale nie do gruntu, na którym stoją.
A wpływy z podatku za użytkowanie wieczyste w Lublinie wzrastają. W minionym roku gmina osiągnęła z tego tytułu ponad 12,88 mln zł dochodu, za pierwszą połowę tego – już 13,73 mln zł (ponad 91 procent planowanej kwoty z uchwały budżetowej. Skarb Państwa też zarobił nieźle na swoich działkach – 11,75 mln zł za rok ubiegły i blisko 11,5 mln do połowy bieżącego roku