Skromny wynik internetowej kwesty

Tylko 10 700 zł udało się zebrać podczas tegorocznej, 34. Kwesty Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Lublina. Pieniędzy nie wystarczy na odrestaurowanie choćby jednego nagrobka z nekropolii przy ul. Lipowej. Społecznicy apelują o dodatkowe wpłaty.

Kwesta z powodu epidemii odbywała się wyłącznie w internecie. Na konto SKOZL-u do 30 listopada wpłynęło niespełna 11 tys. złotych. To kilkakrotnie mniej niż w latach ubiegłych zbierali wolontariusze, w tym znani lublinianie, podczas tradycyjnej kwesty i aż dziesięciokrotnie mniej od ubiegłorocznej, rekordowej kwesty, kiedy do puszek trafiło ponad 108 tys. złotych.

Pieniędzy zebranych w tym roku wystarczy na odnowienie tylko jednego zabytkowego pomnika na cmentarzu przy ul. Lipowej – drewnianego nagrobka 12-letniej Ewy Rutkowskiej, która zginęła 9 września 1939 r., podczas pierwszego niemieckiego bombardowania Lublina. – Zebrana suma nie wystarczy na pokrycie całego kosztu renowacji, który oszacowany został na ok. 12,5 tys. zł. Stąd liczymy na dodatkowe wpłaty – mówi Stanisław Santarek, prezes SKOZL-u.

Przez cały czas można ich dokonywać na konto bankowe Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina: nr konta: 04 1240 5497 1111 0000 5001 4129 z adnotacją „kwesta” albo „darowizna ma rzecz odnowy nagrobków”. Dzieło lubelskich społeczników można także wesprzeć odpisując „1 %” przy rozliczeniu podatku wpisując numer KRS: 0000159001. Dotąd dzięki działalności SKOZL-u udało się wyremontować ponad 300 zabytkowych nagrobków. Marta Żyńska