Śladami Dobrego Pasterza

7 maja przypadał 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Tego dnia wierni z parafii pw. Dobrego Pasterza przy ul. Radzikowskiego 3 w Lublinie obchodzili swoje święto parafialne. Sumie odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Wiesław Święch SCJ, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów.
Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczęła w całym Kościele tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne pod hasłem: „Idźcie i głoście”. W swym orędziu na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Franciszek nawołuje: „ módlcie się do Pana, aby posłał robotników na żniwo swoje i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłości miłosiernej Boga”.
Z roku na rok zgłasza się mniej kandydatów do seminariów diecezjalnych. Boom powołań z lat 80 związany był w Polsce z wyborem kard. Wojtyły na papieża. Relatywizm i indywidualizm obecnego świata nie sprzyjają powołaniom.
Historia lubelskiej świątyni pw. Dobrego Pasterza zaczęła się w 1978 r., kiedy to przy punkcie katechetycznym, prowadzonym przez księży sercanów, powstała kaplica pw. Dobrego Pasterza. Samodzielny ośrodek duszpasterski utworzono tu na podstawie decyzji bpa Bolesława Pylaka 12 grudnia 1980 roku. W 1987 rozpoczęto budowę nowoczesnego kompleksu sakralnego według projektu architekta Stanisława Machnika z Lublina. Autorem wystroju wnętrz jest Józef Dutkiewicz z Krakowa. Realizatorami budowy byli ks. Zdzisław Kozioł i ks. Stefan Zabdyr. Świątynia została pobłogosławiona przez abpa Józefa Życińskiego 29 listopada 1997 r. W kościele znajduje się kaplica Miłosierdzia z relikwiami św. Jana Pawła II i św. Faustyny, gdzie można przez cały dzień adorować Najświętszy Sakrament.
W parafii, liczącej obecnie 12 199 wiernych, działają liczne grupy i wspólnoty parafialne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Są to między innymi: Arcybractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, Caritas, chór parafialny, Duszpasterstwo Anonimowych Alkoholików, koła różańcowe, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Legion Maryi, Oaza Rodzin, Sercańska Wspólnota Świeckich, Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci, Katecheza dla dorosłych, Zespół do Spraw Bezrobotnych, schole dla dzieci i młodzieży, Duszpasterstwo młodzieży studiującej i pracującej, Liturgiczna Służba Ołtarza, Oaza młodzieżowa. Ruch Serwańskiej Młodzieży. Oaza Dzieci Bożych. Wydawana jest też gazetka „Pasterz” i „Pastuszek”.
Elżbieta Kasprzycka