Słoneczne pamięta

Rada Osiedla Słoneczne stawia nie na ilość, ale na jakość i zgłosiła tylko trzy zadania do projektu budżetu miasta na 2018 r. Mieszkańcy nie zapomnieli też o swym niedawno zmarłym dzielnicowym. Dlatego podczas zebrania, uczcili pamięć o nim minutą ciszy.

Wtorkowe zebranie nie przyciągnęło tłumów. Zjawiło się zaledwie kilku mieszkańców, ale propozycje zadań do przyszłorocznego budżetu miasta zostały przyjęte wcześniej. Przewodniczący Rady Osiedla Słoneczne, Wiesław Wróblewski, odczytał w sumie 15 wniosków. Radna osiedla, Krystyna Aleksandrowicz, zasugerowała, by do ogólnego budżetu zgłosić jedynie te większe inwestycje. – Wiele z zaproponowanych przed chwilą zadań można uwzględnić w budżecie obywatelskim, bo wymagają one mniejszych nakładów finansowych. A takie np. jak wycięcie krzewów przy ul. Ogrodowej, można zgłaszać urzędnikom na bieżąco – przekonywała K. Aleksandrowicz.
Po naradzie Rada Osiedla ostatecznie wybrała trzy wnioski. Wśród nich znalazł się punkt dotyczący wykupu działek przez miasto pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Lwowskiej (od nr 102 do nr 127). O tej sprawie już pisaliśmy na łamach naszego tygodnika. Ta kwestia była też już kilkakrotnie poruszana na poprzednich zebraniach. Mieszkańcy tamtejszego osiedla, aby dotrzeć do swoich domów, muszą przejeżdżać przez prywatną posesję i liczyć na życzliwość jej właściciela, który w każdej chwili może odmówić im wjazdu. Wiceprezydent Józef Górny zapewnił, że miasto wykupi teren pod budowę drogi i już nawet opracowano projekt. Jednak według jednej z mieszkanek, Katarzyny Kowalczyk, władze planują wykup działek nie tam gdzie miałby powstać dojazd. Dlatego radni złożyli wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Do budżetu zgłoszono także wniosek o kontynuację remontu ul. Wieniawskiego, oraz remontu chodnika przy ul. Lwowskiej (nr 92 – 102). To odcinek rozpoczynający się za sklepem budowlanym i biegnący w stronę Pokrówki. Mieszkańcy pomstują, że poza fatalnym stanem nawierzchni, służby porządkowe zaniedbują tamten rejon miasta i oczekują od nich większego zaangażowania w sprzątanie.
Obecna na zebraniu dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta, Krystyna Majówka, przedstawiła wnioski do budżetu obywatelskiego, które zgłosili wcześniej mieszkańcy. Znalazło się tam łącznie 17 zadań, na które będzie można głosować w dniach: 2 – 7 października. Wcześniej, 27 września, odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ich sprawie z radnymi i urzędnikami ratusza.
Na moment obrady przerwano, aby oddać hołd mł. asp. Bartłomiejowi Prączko, który po ciężkiej chorobie zmarł w lipcu br. Policjant był dzielnicowym os. Słonecznego. Wspominany przez mieszkańców jako człowiek oddany swojej służbie. życzliwy i uczynny, który nigdy nie odmawiał pomocy. (sr)