Ślubowali w Krupem

Jedną z najpiękniejszych uroczystości odbywających się w SP w Krupem jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów.

W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas 1-4, ich rodzice, dyrekcja oraz grono pedagogiczne . Pierwszaków przywitali uczniowie klasy czwartej, dodając im otuchy poprzez recytację wierszy. W dalszej części imprezy uczniowie klasy pierwszej śpiewali piosenki, tańczyli , a także wypijali sok z cytryny. Po złożeniu ślubowania przez pierwszaków dyrektor Izabela Józefowska dokonała aktu pasowania na ucznia SP w Krupem. (k)