Ślubowanie w „Lisie”

(4 grudnia) Piękna, zimowa aura przywitała uczestników polowania zbiorowego w uroczysku „Namule” w obwodzie łowieckim nr 307. Na zbiórce stawiło się dwudziestu ośmiu myśliwych, wśród nich sześciu młodych adeptów rozpoczynających łowiecką przygodę w KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym. Myśliwskie ślubowanie w obecności opiekunów od nowo wstępujących przyjął prezes Koła Wiesław Jarząbek. Ślubowanie złożyli: Paweł Żołyniak, Marcin Montusiewicz, Marcin Pawlas, Zenon Lasota, Mariusz Domański i Krzysztof Kowalczyk. Po ceremonii odbyło się polowanie. Przeprowadzono kilka miotów. Pomimo sprzyjającej pogody i obecności czarnego zwierza, pozyskano tylko jednego lisa. Królem polowania został Roman Smalira. (m)