Śmigłowce wylądują w szklanych gablotach

Muzyczny ogród, śmigłowce w szklanych gablotach, muzeum w hangarze czy odnowienie głównego miejskiego placu – między innymi takie pomysły zostały zgłoszone do powstającego właśnie planu rewitalizacji Świdnika.
Kilka miesięcy temu w Świdniku ruszyły prace nad przygotowaniem planu odnowy miasta. W pierwszym etapie zbierano pomysły mieszkańców i instytucji. W sumie do ratusza wpłynęło 18 projektów. Jak tłumaczą przedstawiciele władz, nie brakuje wśród nich interesujących rozwiązań.
– Bardzo ciekawa może być rewitalizacja pl. Konstytucji 3 maja, remont drewnianego hangaru Aeroklubu Świdnickiego czy ustawienie na terenie miasta dodatkowych śmigłowców – wylicza Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza. – Cieszy nas też to, że oprócz projektów dotyczących remontów dróg i chodników pojawiły się również takie nietypowe pomysły.
Jednym z nich jest ustawienie na terenie miasta jeszcze dwóch śmigłowców. Taki pomysł zgłosili pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. – Przedstawiciele PZL-Świdnik są skłonni wypożyczyć nam do tego celu dwa śmigłowce: SM-1 i SM-2 – mówi Adam Żurek, dyrektor MOK.
Co prawda śmigłowiec SM-1 już od lat wita przyjeżdżających do miasta na rondzie u zbiegu al. Lotników Polskich i ul. Racławickiej, ale dwie kolejne maszyny mają się od niego różnić tym, że będą w pełni wyposażone.
– W związku z tym oba śmigłowce będą prezentowane w szklanych gablotach. Dzięki temu uda się nam spełnić wymagania dotyczące wilgotności i temperatury – wyjaśnia Adam Żurek.
Przedstawiciele MOK, wspólnie z Miejskim Centrum Usług Socjalnych planują również projekt pod nazwą „Muzyczny Ogród”. Ma on na celu wyposażenie w niezbędny sprzęt muszli koncertowej przy MCUS. Swój pomysł zgłosili również przedstawiciele Aeroklubu Świdnik. To remont drewnianego hangaru, wybudowanego w 1947 roku na fundamentach budynku przedwojennej Szkoły Pilotów LOPP. Na prace remontowe potrzeba 250 tys. zł. Po ich zakończeniu w hangarze mogłaby powstać filia miejskiej izby tradycji. Większa przestrzeń umożliwiłaby prezentowanie śmigłowców, szybowców czy motolotni.
Na razie jednak pomysły zgłoszone przez świdniczan muszą przeanalizować urzędnicy. – Na chwile obecną wszystkie te projekty mają taką samą szansę wejścia do realizacji. Do 24 lutego chcielibyśmy ocenić te pomysły. Musimy sprawdzić choćby to, czy zgłaszający nie wnioskowali o wykonanie inwestycji na nie swoich gruntach i czy ich pomysły nie podpadają pod finansowanie z innych źródeł – tłumaczy Michał Piotrowicz. (kal)

Projekty zgłoszone do programu rewitalizacji:

„Muzyczny Ogród”, „Centrum Kultury 2”, „Helikopter za szybą”, rewitalizacja terenu pomiędzy budynkami przy ul. Kosynierów 13 i ul. Kosynierów 15, rewitalizacja zdegradowanego terenu między budynkami przy ul. Spółdzielczej 1 i przy ul. Spółdzielczej 3, rewitalizacja zdegradowanego terenu między budynkami przy ul. Niepodległości 30 i ul. Mickiewicza, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu położonego na osiedlu Wschód-Świdnik, rewitalizacja terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. Racławickiej 13 i ul. Racławickiej 15, remont drewnianego hangaru Aeroklubu Świdnik, aktywizacja wśród społeczności lokalnej zachowań przeciwdziałających utracie życia lub zdrowia: własnego, bliskich, osób postronnych, pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej, przebudowa targowiska miejskiego, przebudowa obiektów Avii szansą na poprawę dostępności usług społecznych dla mieszkańców, rewitalizacja obszaru przy ul. S. Wyszyńskiego, doprowadzenie ciepła do obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej 3, wymiana zdegradowanego odcinka sieci ciepłowniczej pod terenem targowiska miejskiego i na placu Konstytucji 3 maja, modernizacja węzłów cieplnych, której celem jest likwidacja piecyków gazowych.