Soboń na kłopoty

Świdnicki poseł i wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wyrasta na „człowieka od spraw nadzwyczajnych”. Właśnie został pełnomocnikiem rządu ds. transformacji energetycznej i górnictwa, odpowiedzialnym m.in. za przygotowanie programu reformy Polskiej Grupy Górniczej. Przed naszym posłem niezwykle trudne zadanie, bo górnicy ze stojącej na skraju bankructwa PGG nie chcą słyszeć o redukcjach zatrudnienia, a tym bardziej o likwidacji, którejś z kopalń.

Artur Soboń, jako nowy pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej i górnictwa został przedstawiony przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina podczas spotkania z górniczymi centralami związkowymi, które odbyło się 28 sierpnia w Katowicach.

Jako pełnomocnik rządu Soboń ma zająć się przygotowaniem i realizacją koncepcji transformacji energetyki i górnictwa; koordynować i monitorować działania wynikające z tej koncepcji, a także opiniować dokumenty rządowe, w tym projekty uchwał i rozporządzeń, mające wpływ na kształtowanie polityki państwa w tych dziedzinach. Rolą pełnomocnika będzie również reforma Polskiej Grupy Górniczej i prawdopodobnie nadzór właścicielski nad grupami PGE, Tauron i Enea. Powierzenie tego zadania świdnickiemu posłowi, to wyraz niezwykłego zaufania obozu rządzącego wobec Sobonia.

Przed nim naprawdę niezwykle trudne zadanie. Rząd zobowiązał się do końca września przedstawić program naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej, która nie mając zbytu na wydobywany węgiel stroi na skraju bankructwa. Związkowcy z PGE już zapowiedzieli, że nie zgodzą się na zamknięcie żadnej z deficytowych kopalń, czy zwolnienia pracowników, a bez tego uratowanie PGG, wydaje się niemożliwe. Powierzenie właśnie A. Soboniowi próby wyjścia z tej kryzysowej sytuacji, to wyraz nie tylko zaufania, ale i rosnących notowań świdnickiego polityka w obozie rządzącym i u samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

– Moim zadaniem będzie przystosowanie spółek energetycznych i węglowych do nowej rzeczywistości. To najważniejsze z punktu widzenia polskiej gospodarki, aby zachować stabilność, bezpieczeństwo i jednocześnie konkurencyjność, w nowych regulacjach unijnych, z tą infrastrukturą, którą mamy poprzez nowe inwestycje i wykorzystanie tych zasobów, które są w naszej dyspozycji, w tym węgla – mówi wiceminister Soboń.

Rolą pełnomocnika będzie również nadzór właścicielski nad grupami PGE, Tauron i Enea.

Artur Soboń to absolwent Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył broniąc pracę magisterską pt. „Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka”, a także absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowości i finansów na KUL. Ukończył studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Poseł na Sejm RP z okręgu lubelskiego VIII i IX kadencji. Pracował w komisji finansów publicznych i komisji obrony narodowej. Od 5 grudnia 2019 r. pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. (w)